Word: Kreiranje i otvaranje dokumenata

Većina programa iz paketa Microsoft Office, pa tako i Word, služe za izradu i spremanje dokumenata.

za spremanje dokumenata možete koristiti i OneDrive,a li ih možete spremiti i lokalno na računar, te prenositi USB, CD-om ili nešto slično.

Novi Dokument

Svaki novi dokment počinjete tako što ćete otvoriti “New Blank Document”, to znači novi prazan dokument.

Sve što treba da uradite da biste otvorili novi dokument i Wordu, jeste da kliknete na File, a zatim tu odaberete i izaberete New, a zatim kliknete na Blank Document, i spremni ste za rad.

Ne morate uvijek počinjati sa Blank Document, jer možete početi sa nekom od već predefinisanih tema u Wordu.
Teme ćete pronaći na istom mjestu gdje i Blank Document, kliknete File, a zatim odaberete temu koja će najbolje odgovarati za vaš dokument, ovo vam olakšava rad, i spašava vrijemew koje biste inače iskoristili da sami formatirate dokument.

Otvaranje Dokumenta

Otvaranje dokumenta radite na isti način, tako što kliknete na File, a zatim odaberete Open i tu ćete vidjeti dokumente na kojima ste radili u skorije vrijeme ili ih spremali.
Tu možete iskoristiti i pin opciju iza dokumenta kako biste spasili dokument da bude uvijek prikazan u ovom dijelu programa, i možete ga na taj način jednostavno otvoriti.