Registrirajte se na forum.
Učestvujte u diskusijama i iznesite vaše stavove.
Kliknite ovdje.

Word: Izgled i printanje

Izgled Stranice

Orijentacija stranice u wordu može se podesiti na pejzaž ili portret, odnsosno landscape and portrait na Engleskom jeziku.

Landscape je horizontalno poravnjanje, a portrait je vertikalno poravnjanje.

Da promijenite orijentaciju stranice u alatnoj traci birajte Layout, izaberite komandu Orientation, a zatim odaberite landscpae ili portrait.

Veličina stranice

Da promijenite veličinu stranice u alatnoj traci birajte Layout, izaberite komandu Size, a zatim odaberite veličinu stranice za vaš dokument.
Možete i manuelno unijeti koliku veličinu stranice želite, iz padajućeg popisa odaberite “More page sizes”, otvoriće se novi prozor sa opcijama namještanja veličine stranice.

Ivice stranice

Da promijenite ivice stranice u alatnoj traci birajte Layout, izaberite komandu Margins, a zatim odaberite veličinu ivica stranice za vaš dokument.
ivice stranice su ustvari prazan prostor koji će biti sa sve četiri strane vašega dokumenta.
Custom amrgins na dnu je opcija da unesete manuelno veličinu vica dokumenta, baš kao što smo već pojasnili za Veličinu stranice, suštinski slična opcija.

Printanje Stranice

Da biste otvorili prozor za printanje, kliknite na File, a zatim odaberite opciju Print.

Pod opcijom printer, vidjećete vaš printer kojis te uspješno instalirali uz vaš sustav.

Printanje

Da isprintate dokument, unesite broj kopija koje želite napraviti, ako već nije odabran vaš printer, odaberite ga iz padajućeg popisa, odaberite bilo koje dodatne postavke ako je potrebno i kliknite print.

Prijelomi na stranici

Postavite tačku umetanja tamo gdje želite stvoriti prijelom stranice.
Na kartici Insert kliknite naredbu Page Break.
Također možete pritisnuti Ctrl + Enter na tipkovnici.
Prijelom stranice bit će umetnut u dokument, a tekst iza će se prebaciti na sljedeću stranicu.

Međutim, prijelomi se mogu koristiti i na različit način, zavisno koju vrstu prijeloma stranice koristite.

Pod opicjom page Breaks, pronaćićete sljedeće opcije prijeloma stranice, a mi ćemo ih i objasniti…

Next Page: Ova opcija ubacuje prijelom i tekst nakon ovoga prelazi u novu stranicu.
Continuous: Ova opcija ubacuje prijelom i omogućava vam nastavak rada na istoj stranici, dakle ovo je prijelom između određenih sekcija iste stranice.
Even Page and Odd Page: Ova opcija dodaje prijelom i premještaja tekst iza na sljedeću parnu ili neparnu stranicu.
Column: Prilikom stvaranja više kolumni možete primijeniti prijelome da biste uravnotežili izgled kolumni. Tekst nakon prijeloma započet će u sljedećoj kolumni.
Text wrapping: Kad se tekst omota oko slike ili objekta, možete upotrijebiti stanku za omatanje teksta da biste prekinuli omot i započeli tipkati u retku ispod slike.

Da biste obrisali neki prijelom iz vašega dokumenta treba prvo prikazati prijelome, a to ćete uraditi tako što ćete kliknuti na Home, a zatim Show/Hide komandu.
Pronađite prijelom koji želite izbrisati, a zatim tačku umetanja postavite ispred prijeloma i pritisnite delete.

Kolumne

Ponekad je najbolje prikazati podatke sadržane u dokumentu u kolumnama. Kolumne mogu poboljšati čitljivost, posebno za određene vrste dokumenata, poput članaka u novinama, biltena i letaka.

Odaberite karticu Layout, a zatim kliknite naredbu Columns. Pojavit će se padajući izbornik u kojemu možete odabrati kolumne po želji.

Da biste uklonili kolumne, stavite tačku umetanja bilo gdje u kolumni, a zatim kliknite naredbu Columns na kartici Layout. Odaberite jednu od opcija iz skočnog izbornika koji se pojavi.

Zaglavlje i podnožje

Dvaput kliknite bilo gdje na vrhu ili dnu dokumenta, na razmak, odnosno margins stranice.
Otvorit će se zaglavlje ili podnožje, a s desne strane pojavit će se kartica Design.
Tačka umetanja pojavit će se u zaglavlju ili podnožju.

Utipkajte željene podatke u zaglavlje ili podnožje.

Kada završite, kliknite Close Header and Footer. Možete i pritisnuti tipku Esc.

Brojevi Stranica

Word može svaku stranicu automatski označiti brojem stranice i smjestiti je u zaglavlje, podnožje ili margin/ivicu. Ako imate postojeće zaglavlje ili podnožje, bit će izbrisano i zamijenjeno brojem stranice.

Na kartici Insert kliknite naredbu Page Number.
Ovisno o mjestu na kojem želite postaviti stranicu, otvorite izbornik Top of Page, Bottom of Page, ili Page Margins i odaberite željeni stil zaglavlja. Pojavit će se broj stranice.

Pritisnite tipku Esc da biste zaključali zaglavlje i podnožje.
Ako želite promijeniti broj stranice, dvaput kliknite na zaglavlje ili podnožje da biste ga otključali.

Lapan
Naše web mjesto je omogućeno prikazivanjem internetskih oglasa našim posjetiteljima.
Onemogućite vaš blokator i kliknite na ovaj tekst.