Registrirajte se na forum.
Učestvujte u diskusijama i iznesite vaše stavove.
Kliknite ovdje.

UN genocid u Srebrenici

UN, ili Vijeće sigurnosti UN-a, 1993. godine, proglašava Srebrenicu kao zaštićenu zonu.

Srebrenica je bila nezaštićena, zaštićena zona, sve do 11. Jula 1995. godine.
Tog, kobnog datuma, herojska UN vojska, tačnije Holanđani, nakon što je UN razoružao Bošnjake kao branioce, prepušta na hiljade civila četnicima, iz sigurnosne zone, kako su je ovi heroji proglasili.

Nikad više genocid, govorili su iz ove kvazi sigurnosne ekipe, zvane UN.
Nikad više genocid, nakon drugog svjetskog rata, a oni ga napraviše.

UN nije ubijao nedužne civile u Bosni i Hercegovini, ali je privodio žrtve.
Četnici ne bi imali koga ubiti, da im UN nije dao u ruke hiljade Bošnjaka.

Dok se dešavao genocid, UN snage ne samo da su gledale pokolj nevinih civila, već su to uredno proslavljali plešući zajedno sa četnicima uz četničke pjesme.

Komandant Zaštitnih snaga UN-a, francuski general Philippe Morillon je na zdravlja sa mladićem za svaku silovanju djevojčicu, svako ubijeno dijete.

Holandski vrhovni sud je presudio da je ta zemlja (Holandija) veoma ograničeno odgovorna za smrt 350 bosanskih muškaraca u Srebrenici 11. Jula 1995. godine.
Prema presudi, šansa žrtve da pobjegne od smrti iznosi samo 10%.

Zar nama treba neki sud da nas ovako ismijava?

Teško onome ko se uzda da ga brani neki, tamo, sa zapada, sa plavim šljemom na glavi, drugim riječima, teško onome ko vjeruje da postoji bilo kakva međunarodna, Evropska i slična institucija za bilo kakvu sigurnost i bilo kakvu pravdu.
Jer, taj, koji vjeruje da postoji, još uvijek nije shvatio život.

Lapan
Naše web mjesto je omogućeno prikazivanjem internetskih oglasa našim posjetiteljima.
Onemogućite vaš blokator i kliknite na ovaj tekst.