Registrirajte se na forum.
Učestvujte u diskusijama i iznesite vaše stavove.
Kliknite ovdje.

Kako uključiti i isključiti rotaciju zaslona za mobilni uređaj?

Mobilni uređaji danas dolaze sa zadanom postavkom rotacije ekrana iz portretnog načina u pejzažni i obrnuto, u odnosu na to u kom položaju držimo naš tečefon.

Ako je potrebno, rotacija zaslona može se isključiti, ili ako je isključena, rotacija zaslona može se ponovo uključiti.
U nastavku ćemo objasniti proces uključivanja, odnosno isključivanja opcije rotacije na pametnim telefonima.

Uključite ili isključite rotaciju ekrana na Android pametnom telefonu

 1. Dva puta prelazite prstom prema dolje iz gornjeg desnog kuta zaslona. Ova će operacija prikazati mali ikonski izbornik.
 2. Na izborniku kliknite ikonu koja prikazuje “Automatsko rotiranje / Auto-rotate“.
 3. Kada kliknete na ikonu, ona se pretvara u plavu pozadinu i funkcija rotacije zaslona je omogućena.
  Zaslon se sada rotira s orijentacijom telefona.
 4. Kada dodirnete ikonu ponovo i prebacite se na tamno sivu pozadinu, funkcija rotacije zaslona bit će isključena.
  Bez obzira na orijentaciju telefona prije dodirivanja ikone, zaslon telefona bit će postavljen i ostat će u portretnom načinu.

Uključite ili isključite rotaciju ekrana na Android tabletu

 1. Dva puta prelazite prstom prema dolje iz gornjeg desnog kuta zaslona. Ova će operacija prikazati mali ikonski izbornik.
 2. Na izborniku kliknite ikonu koja prikazuje “Automatsko rotiranje / Auto-rotate” ili “Portret / Portrait“.
 3. Kada kliknete na ikonu i naziv promijeni “Automatsku rotaciju / Auto-rotate“, bit će omogućena funkcija rotacije zaslona.
  Zaslon se sada rotira s orijentacijom tableta.
 4. Kada kliknete na ikonu i naziv promijeni u “Portret / Portrait“, funkcija rotacije zaslona bit će isključena.
  Bez obzira na orijentaciju tableta prije dodiranja ikone, zaslon tableta postavlja se i ostaje u portretnom načinu.

Uključite ili isključite rotaciju ekrana na iPhone pametnom telefonu

 1. Pomaknite prstom prema gore s donje strane zaslona ili prelazite prstom prema dolje s gornje desne strane.
  Ova će operacija prikazati mali ikonski izbornik.
 2. Na izborniku kliknite ikonu s bravom s kružnom strelicom.
 3. Kada kliknete na ikonu i prebacite se na crnu pozadinu, bit će omogućena funkcija rotacije zaslona.
  Zaslon se sada okreće u položaju telefona.
 4. Kada kliknete na ikonu i prebacite se na bijelu pozadinu, funkcija rotacije zaslona isključit će se i zadržati trenutnu orijentaciju.
  Na primjer, ako iPhone zadržite u pejzažnom načinu kada kliknete ikonu automatskog rotiranja, iPhone će se zaključati u pejzažnom načinu bez obzira u kojem smjeru rotirate iPhone.
  Slično tome, ako iPhone držite u portretnom načinu kada kliknete bravu za automatsko rotiranje, iPhone će zaključati u portretnom načinu bez obzira u kojem smjeru okrenete iPhone.

Uključite ili isključite rotaciju ekrana na iPad-u

 1. Pomaknite prstom lijevo i lijevo od gornjeg desnog kuta zaslona.
  Ova će operacija prikazati mali ikonski izbornik.
 2. Na izborniku kliknite ikonu s bravom s kružnom strelicom.
 3. Kada kliknete na ikonu i prebacite se na crnu pozadinu, bit će omogućena funkcija rotacije zaslona.
  Zaslon se sada okreće u smjeru iPada.
 4. Kada kliknete na ikonu i prebacite se na bijelu pozadinu, funkcija rotacije zaslona isključit će se i zadržati trenutnu orijentaciju. Na primjer, ako iPad zadržite u pejzažnom načinu kada kliknete ikonu automatskog rotiranja, iPad će zaključati u pejzažnom načinu bez obzira u kojem smjeru rotirate iPad.
  Slično tome, ako iPhone držite u portretnom načinu kada kliknete bravu za automatsko rotiranje, iPad će zaključati u portretnom načinu bez obzira u kojem smjeru okrenete iPad.
Lapan
Naše web mjesto je omogućeno prikazivanjem internetskih oglasa našim posjetiteljima.
Onemogućite vaš blokator i kliknite na ovaj tekst.