Registrirajte se na forum.
Učestvujte u diskusijama i iznesite vaše stavove.
Kliknite ovdje.

Super I/O

Super I/O je skraćenica za Super Input(Ulaz)/Output(Izlaz).
Super I/O je integrisani krug na amtičnoj ploči koji služi za upravljanje sporijim i manje istaknutim ulazno/izlaznim uređajima.

Prvi put Super I/O je predstavljen u kasnim 1980-tim godinama, tada se našao na kartici za proširenje, da bi se kasnije ovaj čip ugradio u matične ploče, a komunikacija je bila preko ISA sabirnice.
Današnji Super I/O komunicira putem Southbridge-a ili južnog mosta, te se još uvijek koristi za podršku starijih uređaja.

Lapan
Naše web mjesto je omogućeno prikazivanjem internetskih oglasa našim posjetiteljima.
Onemogućite vaš blokator i kliknite na ovaj tekst.