Konfigurirajte Windows 10 da biste stvorili minidump za BSOD

Plavi ekran smrti, poznatiji kao BSOD je pogreška koja zaustavlja sustav Windowsa.
Vaše računalo se neočekivano isključi ili se ponovo pokrene nakon isključenja, odnosno restartira.
Kada vas zadesi ova vrsta pogreške, na ekranu nećete moći vidjeti Start opciju i traku sa zadacima, umjesto toga vidjećete plavi ekran s porukom da je vaše računalo naišlo na određeni problem i da se treba ponovno pokrenuti.

U slučaju da vaše računalo naiđe na BSOD, biće potreban Dump File kako biste mogli provjeriti uzrok greške koja je zadesila vaše računalo.
Po zadanom, Windows 10 bi trebao automatski napraviti memorijska odlagališta, međutim nekada to nije tako iz određenih razloga, zbog toga ćemo ovdje napisati kako to možete manuelno aktivirati.

Vrste odlagališta, spremnika, odnosno dump datoteka

Automatic Memory Dump
Automatski Memory Dump sadrži iste podatke kao i Kernel Memory Dump.
Razlika između navedena dva načina je u tome kako Windows postavlja veličinu datoteke dump.
Ako je sistemski Paging File postavljen na System managed Size, a kernel-mode greške su postavljene na Automatic Memory Dump, tada Windows može postaviti veličinu paging file-a manju u odnosu na RAM.
Ovako Windows osigurava dovoljnu veličinu paging file-a, tako da bi se moglo pratiti stanje kernel-a tokom cijelog vremena.

Complete Memory Dump
Complete Memory Dump bilježi cjelokupan sadržaj fizičke memorije / RAM-a u trenutku pada sustava.
Ovaj Dump fajl će sadržavati podatke o procesima koji su se izvodili kada je sakupljen Dump file.
Ovo je po zadanom moguće na kompjuterima koji imaju više RAM memorije od 2GB

Active Memory Dump
Aktivni memorijski Spremnik / Dump, manji je od Kompletnog / Complete Memory Dump-a, ali još uvijek sadrži aktivnu memoriju u oboje, jezgri / kernel-u i korisničkom načinu.
Možete dobiti informacije o jezgri / kernel-u i korisničkim informacijama bez ispuštanja cjelokupne memorije.

Kernel Memory Dump
Kernel ili Jezgreni Dump fajl sadrži samo stranice jezgre / kernela za čitanje / pisanje koje su prisutne u fizičkoj memoriji prilikom pada.
Budući da se radi samo o kernelu, nećete imati pristup korisničkim informacijama.
Sustavski pad je uglavnom uzrokovan kernel-om, tako da vjerovatno vam neće ni trebati neki drugi uvid.
Veličina ispisa memorije kernela ovisit će o količini memorije u načinu kernel koju dodijeli Windows i upravljački programi prisutni u sustavu.

Small Memory Dump
Mali Spremnik Memorije je datoteka koja se nalazi na vašoj C particiji ili disku u folderu Windows, a sadrži zaustavni kod, parametre, popis upravljačkih programa, informacije o procesima, te kernelu o uzroku pada sustava.
Kako aktivirati MiniDump u Windows 10?

  • Otvorite Upravljačku Ploču, odnosno Control panel.
  • Kliknite na System and Security (To ćete vidjeti ukoliko je u gornjem desnom uglu View by postavljeno na Category).
  • Zatim, kliknite na System.
  • Kliknite na Advanced System Settings, i otvoriće se prozor System Properties.
  • Pod sekcijom Start-up and Recovery kliknite na Postavke / Settings.
  • U sekciji System failure, dvije opcije Write an event to the system log i Automatically restart trebaju biti označene.
  • U sekciji Write debugging information kliknite padajući okvir i odaberite jednu od opcija, a zatim kliknite Ok.