Šta je predmemorija / cache na procesoru?

CPU predmemorija je hardverska predmemorija koju koristi središnja procesorska jedinica računala, CPU, da smanji prosječni trošak vremena i napora za pristup podacima iz glavne memorije.

Predmemorija / Cache je manja, brža memorija, koja se nalazi bliže jezgri procesora, a koristi se za pohranjivanje kopija podataka s često korištenih glavnih memorijskih mjesta.

Većina CPU-a ima razne neovisne predmemorije, uključujući predmemorije i predmemorije podataka.
Predmemorija podataka se obično organizira kao višerazinska hijerarhijska predmemorija (L1, L2, L3, L4, itd.).