Southbridge

Southbridge je kontroler odgovoran za tvrdi disk, te I/O kontroler i integrirani hardver.
Integrirani hardver može uključivati BIOS, Ethernet, USB, zvučni karticu, grafičku akrticu…

Naziv južni most ili southbridge je zbog toga što se nalazi južno od PCI sabirnice.
Uobičajeno sjeverni i južni most imaju hladnjak, i sjeverni most je obično enšto veći od južnog mosta.

Southbridge rukuje sa većinom I/O uređaja, međutim manje istaknutim I/O uređajima kao što su miš (koji nije USB), tastatura, serial port upravlja SIO (Super Input Output).

Na tržišti sada imamo SUper Southbridge čip koji je spoj Southbridgea i Super I/O u cjelinu.