Lajkajte našu Facebook stranicu.
Objavljujemo interesantne sadržaje, nećemo vam smetati.
Kliknite ovdje.

Sačuvajte stvari na Google Disk

Na Google Drive možete prenijeti razne vrste datoteka, tablice, tekstualne dokumente, slide, pdf, video zapise, mp3 i drugo.
Imate ograničen prostor, 15GB, sasvim dovoljnod a se spase neke važne datoteke.

Pokazaćemo vam kako da koristite Google Disk na računalu i telefonu.

Kako prenijeti datoteke na Google disk sa računala

  1. Idite na drive.google.com
  2. Lijevi, gornji ugao, kliknite na New i odaberite datoteku ili ako želite prenijeti folder.
  3. Kada prijenos počne, pokazaće se napredak u donjem lijevom uglu, tab držite otvorenim doks e prijenos ne završi.

Kako prenijeti datoteke na Google disk sa telefona

  1. Instalirajte aplikaciju Google Drive.
  2. Otvorite aplikaciju Google Drive.
  3. Možete napraviti foldere kako biste se lakše snalazili, kada želite izvršiti upload tapnite na znak plusa u donjem desnom uglu.
  4. Od ponuđenih opcija odaberite Upload.
  5. Pronađite i odaberite datoteku ili datoteke koje želite prenijeti.