Lajkajte našu Facebook stranicu.
Objavljujemo interesantne sadržaje, nećemo vam smetati.
Kliknite ovdje.

RAID

Raid je skraćenica od Redundant Array of Inexpensive Disks, povećava performanse i omogućava zaštitu podataka zbog kvarova na diskovima.

RAID je bio veoma skup, ali danas nije baš preskup, pa s toga neke amtične ploče danas podržavaju RAID,

RAID je napravljen iz razloga da omogući određenu toleranciju grešaka kako bi se spriječio gubitak podataka sa disk pogona, ukoliko dođe do kvara na istom disk pogonu.
Drugim riječima, RAID je tehnika u kojoj koristimo više fizičkih, tvrdih diskova koji svi zajedno djeluju kao jedan logički tvrdi disk.
Danas koristimo RAID za povećanje performansi i pouzdanosti, tako da je sada RAID suvišan niz neovisnih diskova.
Na temelju određenih kriterija kako se koriste ovi više tvrdih diskova imamo različite RAID razine.