Kako napraviti snimak zaslona na Android telefonu?

Pravljenje snimka zaslona na telefonima tokom godine postajalo je sve jednostavnije, za veliki broj postojećih telefona, to se može uraditi veoma jednostavno, ali se razlikuje postupak u odnosu na model, odnosno proizvođača telefona.

LG Telefoni

Kao i svi drugi Android telefoni, istodobno pritisnite i držite tipku za uključivanje i gumb za povećanje glasnoće.
Ako na ekranu vidite bljeskalicu (ili se na ekranu pojavi slika), uspješno ste završili ovu operaciju.

Samsung Telefoni

Kad želite snimiti snimku zaslona, ​​istovremeno držite tipku za uključivanje i tipku za glasnoću.
Zaslon će bljeskati što ukazuje da je snimljena snimka zaslona.

Postoji još jedan način snimanja zaslona. Na nekim telefonima možete napraviti snimak zaslona klizanjem prsta po zaslonu bez pritiska na gumb.

U postavkama pregledajte i odaberite “Palm swipe to capture”.
Zatim dodirnite prekidač pokraj “Palm swipe to capture” kako biste ga omogućili.
Sada možete napraviti snimku zaslona prevlačenjem ruke po zaslonu telefona.

Nokia Telefoni

Da biste napravili snimku zaslona, ​​otvorite ploču s obavijestima i povucite traku statusa prema dolje.
Dodirnite snimku zaslona.
U fotografiji možete vidjeti snimljenu sliku.

Drugi način snimanja zaslona je pritiskanje gumba za glasnoću i napajanje.

Sony Telefoni

Pritisnite i držite gumb za uključivanje dok se ne pojavi izbornik s opcijama, a zatim otpustite.
Dodirnite “Take screenshot”.

Imajte na umu da možete i istovremeno pritisnuti gumb za uključivanje i gumb za smanjenje glasnoće, te tako napraviti snimku zaslona.

Zaključak

Na svim Android telefonima, ili bar onima popularnijim istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i gumb za povećanje glasnoće i tako biste trebali biti u mogućnosti napraviti snimku zaslona.