Kako napraviti niz rednih brojeva u Excel-u?

Kako da u excelu dobijemo uređen niz broja, naprimjer 1,2,3,4,5 itd.
Pratite sljedeće korake:

  1. Upišite broj u praznu ćeliju.
  2. Istu ćeliju označite.
  3. Otvorimo izbornik desnim klikom miša na označenoj ćeliji.
  4. Kliknite na anredbu Format Cells.
  5. Pod karticom Number, u rubrici Category odaberite Custom.
  6. U polju type upišite: 0”.”
  7. Kliknite na Ok.
  8. Postavite kursor miša na donji desni kut ćelije, kursor će biti u obliku križa.
  9. Pritisnite i držite tipku CTRL na tipkovnici, a pritisnite desnu tipku miša i povucite prema dole.
  10. Kada pustite desnu tipku miša, otvoriće se izbornik, u izborniku odaberite naredbu Fill Series.