Kako da postavimo video profil na Facebook?

Video profil (ne Facebook fotografija) traje do 7 sekundi, a video će se pojaviti u gornjem lijevom kutu, inače će fotografija profila možda biti tamo.

Kako da postavim video profil na Facebook?

Otvorite svoj profil i kliknite fotografiju svojeg profila.
Ako želite prenijeti videozapis sa svog telefona, odaberite opciju “New Profile video” za snimanje videozapisa ili odaberite opciju “Select Profile Video”.

Snimite videozapis ili odaberite postojeći videozapis iz telefona i pritisnite “Use”.

Videozapisi u profilima javni su i mogu ih vidjeti svi.