Molimo da se registrirate na forum klikom ovdje.
Učestvujte u diskusijama i iznesite vaše stavove na forumima.
Kliknite ovdje.

Kako instalirati ili ugraditi SSD ili tvrdi disk u računalo?

Bilo da sklapate novo računalo ili tražite više prostora za pohranu na postojećem računalu ili pojačavate brzinu računala kupovinom SSD-a, nadogradnja vašeg tvrdog diska jedan je od najjednostavnijih načina za poboljšanje vašeg računala.

Prije nego započnete

Prije nego li započnete proces instalacije vašeg novog diska, ako na postojećem disku imate neke važne podatke, napravite sigurnosnu kopiju.
osigurajte da imate disk s kojega možete instalirati Windows na vaš novi disk.
Zapišite važne podatke sa vrha ili dna tvrdog diska ili SSD-a, poput broja modela, serijskog broja i specifikacija.

Provjerite jeste li upoznati sa ESD-om (elektrostatičkim pražnjenjem) i njegovim potencijalnim opasnostima. Kada fizički instalirate pogon, provjerite je li računalo isključeno i isključeno iz napajanja.

Utor za disk

Otvorite vaše računalo i odredite gdje je odgovarajući nosač za ugradnju diska.
Sva računala imaju 3,5-inčne utore.
Međutim, kako popularnost SSD-ova sve više raste, u šasiju je implementiran nosač za ugradnju diska koji više sliči na utor, pa se SSD-ovi mogu instalirati bez dodatnog hardvera.
Ako SSD koji će se instalirati ima samo 3,5-inčni utor, možete kupiti mrežni nosač za montažu.

Identificirajte pogonsko sučelje ili interfejs i spojite kabel

Sučelje ovisi o vašem novom pogonu.
Morate znati vrstu veze koja je dostupna za vaše računalo kako biste disk mogli povezati s matičnom pločom i napojnom jedinicom nakon postavljanja diska.
Ako već znate koje sučelje disk koristi, možete odabrati jednu od sljedećih brzih veza.

  • SATA
  • PCIe
  • IDE/EIDE

SATA

Za SATA tvrdi disk ili SSD potrebne su dvije veze na matičnoj ploči, to su SATA kabel i kabel za napajanje.
Nakon instaliranja diska, podatkovne i napajačke kabele stavite u odgovarajuće priključke kako biste ih povezali na matičnu ploču.

Ako niste sigurni koji port treba koristiti, pogledajte korisnički priručnik za matičnu ploču.
Oba kraja SATA kabela izgledaju isto, imaju priključke u obliku slova L.
Ovaj dizajn osigurava da SATA port bude povezan na ulaz u ispravnom smjeru.
Poravnajte kraj SATA kabela sa SATA diskom, a zatim lagano gurnite kraj kabela u uređaj za pohranu, odnosno disk.

PCIe

Iako se koristi s video karticama duži niz godina, PCIe interfejs sada se može koristiti za stvaranje vrlo brzih SSD veza.
Diskove s ovakvom vrstom veze je najlakše instalriati.
Trebate otvoriti poklopac i umetnuti disk u PCI Express port.

Nekoliko takvih konektora trebalo bi biti na matičnoj ploči.
Nakon pronalaska ispravnog priključka, poravnajte kontakte s utičnicom. Obavezno dodirnite samo rubove uređaja za pohranu.
Lagano i čvrsto pritisnite prema dolje.
Nakon što je uređaj za pohranu čvrsto umetnut, instalacija je završena.

IDE / EIDE

IDE-ovi hard diskovi zahtijevaju pravilno postavljanje skakača, jumper-a.
Lakše je završiti ovaj postupak prije instalacije.
Na stražnjoj strani tvrdog diska nalazi se nekoliko pinova s ​​malim slojem plastične ovojnice koji spajaju dva pina zajedno.
Komadići plastike, koje je moguće ukloniti, nazivaju se kvadratni ili strelični prekidači.
Položaj skakača može se konfigurirati za pojedinačne, primarne, sekundarne ili odabir kabela operacije.
Ako niste sigurni što je skakač, ručno pretražite tvrdi disk ili pronađite skakač pričvršćen na tvrdom disku.

Ako će novi tvrdi disk biti jedini tvrdi disk u računalu, postavite skakač kao primarni tvrdi disk. Ako će novi tvrdi disk biti drugi tvrdi disk na istom IDE kablu kao i drugi tvrdi disk, postavite skakač na sekundarni.

Ako tvrdi disk koristi IDE / EIDE sučelje i dijeli kabel s drugim uređajem, drugi disk trebao bi biti sekundarni, a čvrsti disk postavljen kao primarni.

Nakon što postavite skakače, povežite data i napojni kabel na matičnu ploču tako što ćete ih priključiti na portove s odgovarajućim brojem pinova.

DE / EIDE kabel ima plave, crvene ili isprekidane crte s jedne strane i to je pin 1.
Ova strana kabela upućuje na stranu na kojoj je napajanje priključeno na stražnju stranu tvrdog diska.

Ako IDE / EIDE kabel nije spojen na sučelje ili matičnu ploču, odmah priključite ovaj kraj kabela. Ako je ovo jedini tvrdi disk, preporučuje se da uređaj priključite na priključak matične ploče PRIMARY 0 (PRI 0) ili PRIMARY 1 (PRI 1).

Nakon ubacivanja diska

Nakon instaliranja tvrdog diska, ponovno spojite tipkovnicu, monitor i kabel napajanja na računalo.
Preporučujemo da ne spajate nikakve druge kablove, jer ako dođe do problema, možda ćete morati ponovo iskopčati sve kablove.
Nakon spajanja, uključite računalo. Kad se računalo pokrene, pristupite postavkama BIOS-a. Provjerite jesu li pogoni prepoznati ili je svaki pogon postavljen na “Automatski”.