Računalo se neće upaliti?

Došli ste u situaciju da vam se računalo neće uključiti, odnosno ne uključuje se pri dodiru na tipku uključivanja, postoje koraci koje treba poduzeti kako bi se riješio, ili pronašao problem.
Ovo su koraci koji će vam pomoći riješiti probleme s računalom koje ne želi da se upali.
Pročitate pažljivo kako biste postigli najbolje rezultate.

Kabal napajanja

Ovo se može činiti očitim, ali problem se može riješiti ako prijenosno računalo ili desktop računalo nije dobro povezano sa napajanjem, ili ste ostavili laptop samo na bateriji i slične očite stvari.
Provjerite jesu li oba kraja kabela adaptera pravilno spojena.
Ako računalo radi s priključenim adapterom, baterija je ispražnjena ili neispravna ukoliko se radi o laptopu.

Izvadite i ponovno spojite bateriju (Ako se radi o laptopu)

Mnogi novi laptopi koriste arhitekturu koja ne dopušta njihovo uklanjanje / uklanjanje baterije.
Ali, ako vaše prijenosno računalo ima izmjenjivu bateriju, isključite kabel napajanja i izvadite bateriju iz prijenosnog računala.
Ostavite tako barem jednu minutu, a zatim vratite bateriju u laptop, uključite kabel napajanja i pokušajte uključiti prijenosno računalo.

Isključite struju računalu

Zaostali naboj električne energije može biti uzrok zbog kojega se vaše računalo neće uključiti, bilo da se radi o desktop ili prijenosnom računalu.
Možete to shvatiti kao začepljenje struje, i potrebno je da uradite sljedeće kako biste riješili ovaj problem…

  • Isključite ispravljač i izvadite bateriju (laptop).
  • Pritisnite i držite gumb za napajanje trideset sekundi da biste ispraznili preostalu struju u računalu.
  • Ponovno umetnite ispravljač u računalo bez vraćanja baterije (laptop).
  • Pritisnite gumb za napajanje da biste uključili prijenosno računalo.
  • Ako je računalo uključeno, isključite ga normalno.
  • Nakon što isključite računalo, vratite bateriju u prijenosno računalo, ako se radi o prijenosnom računalu, odnosno laptopu.
  • Uključite računalo i provjerite da li se ispravno pokreće.

Kvar hardvera

Ako ste isprobali metode koje smo naveli gore u tekstu za rješavanje problema, a računalo se još uvijek ne želi uključiti, problem može biti uzrokovan hardverskom greškom.

Za rješavanje problema je sada potrebno detaljnije ispitivanje hardverskih komponenata, a najbolje se obratiti servisu koji će uraditi isto.
Servis će dijagnosticirati problem hardvera na vašemu računalu i zamijeniti neispravne komponente.