Računalo se samo gasi?

Vaše računalo se gasi i morate ga ručno ponovno pokrenuti, ili se ugasi pa pokrene sam od sebe?

U ovom članku ćemo vam napisati koji su mogući razlozi zbog kojih se ovo dešava.

Tehnologija i moderno napredovanje društva iziskuju da se svakodnevno koriste uređaji, a samim tim računala, možda se koriste i najviše u današnje vrijeme.
Međutim kao i na svim uređajima, kako tehnologija nije besprijekorna, mogu se desiti problemi.

Isključivanje računala ne znači da je neki veliki problem, postoji niz problema zbog kojih može doći do ovakve pojave.

Pregrijavanje

U mnogim, ali vrlo mnogim slučajevima, uzrok slučajnog isključivanja računala zapravo je pregrijavanje računala.
Računalo koje se nalazi u prostoru izloženom visokim temperaturama se može zagrijati.
Većina današnjih računala je napravljena tako da se ugasi ukoliko se pregrije.
Veliki napori su također razlog zbog kojega može doći do pretjeranog zagrijavanja računala, na primjer ako intenzivno igrate neku vrlo zahtjevnu igru.

Provjerite radi li ventilator koji se nalazi sa zadnje strane centralne jedinice, odnosno na napojnoj jedinici.
Ventilator bi trebao da radi brzo, bez nekih prevelikih šumova.
A da biste provjerili ostale ventilatore, trebate da otvorite kućište, a nakon što ste otvorili kućište, pazite da ne dodirujete ništa, uključite računalo i pogledajte da li svi ventilatori rade.
Pogledajte ventilator na procesoru, grafičkoj kartici, i druge ventilatore kućišta ako ih imate.

Ako ustanovite da vaš ventilator na napojnoj jedinici ne radi, najbolja solucija je da zamijenite napojnu jedinicu, one danas nisu skupe.
Ne bi trebali koristiti računalo koje ima problem pregrijavanja zbog ventilatora na napajanju ili napajanja, zamijenite napajanje.

Hardverski problem

Ako bilo koja od komponenti na cjelokupnoj konfiguraciji ne radi dobro, to isto može dovesti do gašenja, odnosno nasumičnog gašenja vašega računala.
Sjetite se da li ste u skorije vrijeme dodali neki dio hardvera, to može biti problem, odnosno izvor problema, ako je do tad računalo funkcionisalo kako treba.

Ako skoro niste ubacili neki hardver u vaše računalo, računalo možete početi sistemski pregledavati, tako što ćete iskopčavati dio po dio od hardvera koji nije potreban za rad računala.
Na primjer, otkopčate mrežnu karticu pa vidite hoće li se ugasiti, otkopčajte modem, pa provjerite, i tako za sva hardverske komponente koje nisu vitalne za rad vašega računala.

Kompjuterski Virus

To je najčešći softverski problem koji uzrokuje gašenje računala.
Ovaj problem možete riješiti instaliranjem jednog antivirusnog softvera i skeniranjem sustava.
Ako ne možete sami ukloniti virus, zatražite pomoć na nekom od PC servisa.

RAM memorija

Zbog problema s memorijom, računalo može prestati raditi ili se nasumično isključiti.
Taj se problem pojavljuje ako je memorijski čip/stik oštećen ili je pomjeren iz ležišta. Problem možete pokušati riješiti tako da uklonite stik, očistite ga i vratite na svoje mjesto, ali ako ne znate kako to učiniti, obratite se servisnom centru.

Testirajte RAM memoriju

Pokrenite Windows Memory Diagnostic

Da pokrenete Windows Memory Diagnostic, pritisnite zajedno Win+R i upišite mdsched.exe ili u search upišite Windows Memory Diagnostic i pokrenite.
Da biste izvršili ovo testiranje trebaćete restartovati vaše računalo, da biste to uradili kliknite na Restart now and check for problems (recommended).
Računalo će se ponovno pokrenuti i zaslon alata za dijagnostiku će se pojaviti, ostavite ga da obavi test.
Ova dijagnostika može potrajati nekoliko minuta.
Pri dijagnostici vidjeće se Status opcija koja će pokazivati da li je pronađena neka greška sa RAM Memorijom.

Kad je test završen, računalo će se automatski ponovno pokrenuti i prikazati dijagnostičke rezultate nakon što se prijavite.
Ako se dijagnostički rezultati ne pojave sami (što se može dogoditi u sustavu Windows 10), možete učiniti sljedeće…
Kliknite desnom tipkom miša na Start gumb i kliknite Preglednik događaja. Idite na Windows i odaberite “System” s lijeve strane te mogućnosti i kliknite “Search” u desnom oknu. Unesite MemoryDiagnostic u okvir Find, a zatim kliknite Find Next. Rezultati će biti prikazani na dnu prozora.

Testirajte memoriju pomoću programa MemTest86

Napojna jedinica

Još jedan glavni uzrok slučajnog isključivanja računala je kvar napajanja. Ovo je ujedno i najopasniji problem, jer može ozbiljno oštetiti unutrašnjost računala, odnosno jednu ili više hardverskih komponenti.
U ovom slučaju zamijenite napajanje što je prije moguće ili barem ne koristite računalo prije zamjene kako ne bi došlo do većih oštećenja.

Sistemska greška

Ako ni jedan od ovih podataka nije uspjelo da riješi vaš problem i nije pronašlo razlog gašenja vašega računala, tada je najlakša opcija za ponovno instaliranje Windows sustava.
Zbog velikog broja grešaka koje mogu biti unutar sustava Windows 10, najlakše je ne izgubiti glavu pri pronalasku razloga koji može biti duboko skriven, a ponovna instalacija je mnogo jednostavnije rješenje za ponovno postavljanje sustava i rješenje problema.

Računalo se i dalje gasi

Ako se vaše računalo isključuje za vrijeme ili nakon instaliranja novog sustava, uvijek to smatrajte hardverskim problemom.
Hardver koji može uzrokovati probleme gašenja vašega računala uključuje Procesor, Matičnu Ploču, Napajanje ili problem Video Kartice.