P4, P8 Konektor

Ovaj konektor je 12V, i on povezuje napojnu jedinicu sa matičnom pločom.
Nalazi se Pentium 4 i novijim matičnim pločama, a koristi se na AMD i Intel matičnim pločama.

Na novijim matičnim pločama se nalazi P8 konektor koji služi istoj svrsi.
Ukoliko se nađete u situaciji da imate P8 konektor napojne jedinice, a na matičnoj ploči je P4 konektor, možete ovaj P8 sa napojne pretvoriti u P4 priključak.

Svi priključci tipa P8 su sutvari kao dva priključka tipa P4, pa se mogu razdvojiti.