Registrirajte se na forum.
Učestvujte u diskusijama i iznesite vaše stavove.
Kliknite ovdje.

Šta je Napojna Jedinica?

Napajanje ili PSU (jedinica napajanja) hardverska je komponenta računala koja napaja sve ostale komponente električnom energijom.
Jedinica za napajanje osigurava da svaki dio računala primi potrebnu snagu jer sve komponente računala ne troše istu količinu električne energije.

Napojna jedinica se obično nalazi na stražnjoj strani računala, obično na vrhu.
Dijelovi koji se mogu naći na Napojnoj Jedinici su…

  • Power cord za spajanje računala i napojne jedinice.
  • Otvor ventilatora za zaštitu od zagrijavanja napajanja.
  • Crveni prekidač za promjenu napona.
  • Preklopna sklopka za uključivanje i isključivanje napajanja.

Na prednjoj strani Napojne Jedinice nalazi se nekoliko kablova, to su kablovi koji se spajaju na matičnu ploču i ostale komponente.
Napajanje se povezuje za matičnu ploču putem ATX priključka, a može imati jedan ili više kablova za povezivanje s drugim uređajima.

Sve komponente u kućištu napajaju se Napojnom Jedinicom.
Na primjer, matična ploča, CPU, RAM, Disk i većina video kartica.
Svi ostali vanjski uređaji i periferne jedinice, poput monitora i printera imaju vlastito napajanje.

Kad je računalo u uključeno, ventilator na Napojnoj Jedinici bi trebao uvijek da radi.
Ako ventilator ne radi , ili se ne okreće, napajanje treba zamijeniti kako ne bi došlo do oštećenja drugih komponenti, a i samog napajanja.

Treba napomenuti da mnogi proizvođači navode pogrešnu snagu napajanja, koja je mnogo veća od stvarne snage.
Oni to postižu mjerenjem u nerealnim uvjetima i u kratkim vremenskim intervalima.

Ne otvarajte kutiju za napajanje ni u kom slučaju.
Čak i ako je računalo dugo isključeno i isključeno iz napajanja, kondenzatori mogu zadržati jak naboj.

Pomoću neprekidnog napajanja (UPS) možete zaštititi napajanje i računalo od prenapona i padova električne energije.

Lapan
Naše web mjesto je omogućeno prikazivanjem internetskih oglasa našim posjetiteljima.
Onemogućite vaš blokator i kliknite na ovaj tekst.