Kako stvoriti direktorij ili mapu u sustavu Windows?

Postoji nekoliko načina stvaranja mapa, podmapa i poddirektorija na računalu.
Metoda ovisi o operativnom sustavu ili mjestu na kojem se stvara direktorij.

Ovo su načini za kreiranje fodlera ili mapa.

Moje računalo ili Windows Explorer

  1. Otvorite Moje računalo ili Windows Explorer.
  2. Otvorite pogon ili mapu u kojoj želite stvoriti novu mapu, na primjer, pogon C:.
    Ako ne želite stvoriti mapu u korijenskom direktoriju, pronađite lokaciju po vašem izboru.
  3. U sustavu Windows 10 na kartici “Početna / Home” pritisnite ikonu “Nova mapa / New folder“.

Windows radna površina (Desktop)

  1. Dođite do radne površine sustava Windows (Desktop).
  2. Desnom tipkom miša kliknite bilo koji prazan dio radne površine.
  3. U izborniku koji će se prikazati kliknite “Novo / New“, a zatim “Mapa / Folder“.
  4. Pojavljuje se nova mapa. Unesite naziv mape koju želite koristiti i pritisnite Enter.

Upotrijebite tipke prečaca za stvaranje nove mape

U programu Windows Explorer možete pritisnuti Ctrl + Shift + N da biste stvorili novu mapu bez upotrebe miša.