Registrirajte se na forum.
Učestvujte u diskusijama i iznesite vaše stavove.
Kliknite ovdje.

Kako da pogledamo korištenje resursa računala?

Prilikom rada naše računalo koristi naše Hardver resurse za radnje koje se obavljaju.
Želimo li saznati koje resurse i u kojim količinama naše računalo koristi, to ćemo uraditi na sljedeći način…

  • Kliknite na taskbar, na prazno mjesto, desnom tipkom miša. (Taskbar je trakica koja se nalazi horizontalno u dnu vašega računala.)
  • Kliknite na Task Manager iz ponuđenih opcija.
  • Otvoriti će se Task Manager na početnom tabu, processes, ovaj tab nam pokazuje procese koji su u radnji na našem računalu u trenutnom vremenu, kliknemo na sljedeći tab, a to je Performance.

U ovom tabu Task Managera imamo uvid u iskorištenost našega procesora ili CPU, zatim iskorištenost RAM memorije, da li je naš disk trenutno u upotrebi, iskorištenost ethernet, te iskorištenost naše grafičke kartice. Dobro je često kontrolisati kako naše računalo radi, te u slučaju nekog problema u detalje pregledati procese koji bi mogli da usporavaju naše računalo.

Lapan
Naše web mjesto je omogućeno prikazivanjem internetskih oglasa našim posjetiteljima.
Onemogućite vaš blokator i kliknite na ovaj tekst.