Konektor na sistemskoj ploči

Ovaj priključak se nalazi na matičnoj ploči, upravlja tipkom power, reset, ili tipkom za svjetlost (LED) na prednjoj strani vašega kućišta.

Tipovi su…

PLED (LED za napajanje) – led lampica koja pokazuje kada je računalo upaljeno.
PWRSW (Power SW) – je kontrola gumba napajanja koji vam omogućuje pokretanje i isključivanje računala.
Zvučnik – Unutarnji zvučnik koji se koristi za zvučni signal koji čujete iz računala prilikom pokretanja sustava.
Reset SW – Rukovanje gumbom za resetiranje radi ponovnog pokretanja računala.
HDD LED (IDE LED) – je led žarulja aktivnosti tvrdoga diska, ova lampica treperi kada disk čita ili zapisuje podatke.