Kondenzator

Kondenzator je komponenta koja se nalazi na matičnoj ploči.
Kondenzator je sastavljen od dvije ili više setova po dvije vidljive ploče, imaju tanke izolatore između, i keramički su ili plastični.

Kondenzator prima jednosmjernu struju, na navedenim pločama, odnosno dijelu njih će se stvoriti pozitivan naboj, a na drugoj polovici će biti negativan naboj, upravo ovaj naboj se nalazi smješten u kondenzatorima sve dok se ne isprazne.

Kao i bilo koja druga komponenta na računalu, kondenzatori mogu prestati raditi, odnosno može da dođe do kvara na kondenzatorima.
Jednom kada kondenzator matične ploče prestane da radi, vaše računalo se više neće upaliti.
Tada treba da zamijenite kondenzator na matičnoj ploči ili da zamijenite matičnu ploču.