{ ?>
Niste registriran korisnik
Izaberite jednu od opcija
1. Lajkajte stranicu na linku ispod ili kliknite zatvori ako ste već lajkali.
2. Registrirajte se.
Registracija
Post će se otvoriti nakon što izvršite opciju.

Lapan

Loading...

Lapan

Registracija

- Besplatno - Islam - Islamske teme - April 29, 2022

Kome se daje Zekat (Sadaqat al-Fitr)

Kako se zadnjih dana često priča o tome kome ili gdje se daje zekat, odlučio sam napisati nešto o tome.

Kome se daje Zekat (Sadaqat al-Fitr)

Imamo jasan Ajet u kome se spominje zekat.

“Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako! – A Allah sve zna i mudar je.”
9. At-Tawba – Pokajanje, 60.

Siromasi

To su ljudi kojima je potrebna pomoć, koji nemaju dovoljno za izdržavanje ili uopće nemaju imetak.

Nevoljnici ili miskini

Ova vrsta siromaha se usteže od prošnje, pa se ne primjećuje njihovo siromaštvo.
Oni imaju jednako pravo na zekat kao i siromasi, sve dok ne budu imali vrijednost nisaba, tada su i oni dužni davati zekat.
U šerijatu nisab je minimalni iznos koji musliman mora imati prije nego bude obavezan da da zekat.
Zekat se određuje na osnovu količine stečenog imetka, što je veća nečija imovina, veća je vrijednost zekata.
Nevoljnik ima nešto više imetka od siromaha, ali mu prihodi nisu dovoljni.

Sakupljači zekata

Odnosi se na one koje vladar ili njegov opunomoćnik ovlasti za sakupljanje zekata.
Ono što sakupljači za sebe uzimaju predstavlja nadoknadu za njihov rad, ali kada bi se radilo o bogataševom sinu ili opunomoćniku, oni ne mogu primiti nadoknadu.

Oni čija srca treba zadobiti

Odnosi se na ljude čija srca treba pridobiti kako bi se i od kojih se očekuje da se približe ili uđu u Islam, one koje treba učvrstiti u vjeri, one čije vjerovanje nije stabilno, one koje treba pridobiti da ne čine zlo muslimanima.
Ova kategorija se odnosi na muslimane i nemuslimane.

Pogledajte  Namjera (nijet) koja se izgovara jezikom

Otkup iz ropstva

Odnosi se na one koji su sklopili ugovor o otkupu.
Ugovor se sklapa na odrešeni iznos između čovjeka i njegovog roba ili robinje na iznos koji će se davati u ratama, a kada se rate otplate rob postaje slobodan.

Odnosi se i na robove općenito čija sloboda se otkupljuje iz Bejtu-l-mala.
Bejtu-l-mal predstavlja državnu blagajnu.

Prezaduženi

Odnosi se na one koji imaju dugove, pozajmice ili su garantovali za nečiji dug, ili pozajmili za izmirenje ljudi.

Na Allahovom putu (fi sebilillah)

Odnosi se na borce koji se bore za uzdizanje Allahove vjere.
Po mišljenju mnogih učenjaka to se odnosi na mudžahide.

Putnik namjernik

Odnosi se na onog ko nema sredstava da se vrati u svoje mjesto.
Daju mu se sredstva od zekata kako bi ispunio svoj cilj.

Neobavezno je podjednako dijeljenje zekata na ove kategorije, vladar je dužan da ga raspoređuje shodno potrebama društva.
Mustehab (preporučeno) je dati zekat bližnjima koji imaju pravo na isti.

Ne dozvoljava se dati zekat nemuslimanima ili ateistima, potomcima Mutalibovim i hašimovim (Poslanikovi bliži rođaci), onima koje smo dužni izdržavati, kao što su roditelji, djeca, žene, ako se zekat dijeli lično.

Nije dozvoljeno zekat iznositi u drugo mjesto, osim u slučaju da nema nikoga kome se može dati.

Neki učenjaci smatraju da dug može biti izmiren zekatom, na primjer, da vlasnik otpiše dug koji siromašan čovjek duguje njemu.

Imetak koji je ostavljen za čuvanje može poslužiti kao zekat bez obzira da li je vlasnik preuzeo ili nije.

Nije dozvoljena kupovina onoga što je izdvojeno za zekat, jer bi to značilo uzimanje nečega što je dato u ime Allaha.

Pogledajte  Kako se mujezini Teravih namaz (Teravija)?

Preporučeno je zekat dati pobožnim ljudima, jer onaj koji daje zekat pomaže pobožne, učene, uljudne i dobre osobe.

Ibn-Tejmije: “Siromasima koji ne klanjaju ne treba ništa davati sve dok se ne pokaju i ne počnu obavljati namaz.”
Njima treba dodati i druge grešnike, one koji su na stranputici, osim u izuzetnim slučajevima.


Podijelite ovo sa prijateljima...