Koliko memorije ima moja grafička kartica?

Namjenski GPU (jedinica za grafičku obradu) ima vlastitu memoriju sa slučajnim pristupom (RAM).
Metoda za određivanje količine video RAM-a varira ovisno o operacijskom sustavu koji se koristi.

  • Pritisnite tipku Windows, upišite Display i pritisnite Enter.
  • U odjeljku System na lijevoj strani zaslona kliknite karticu Display.
  • U blizini odjeljka višestruki prikaz pri dnu stranice kliknite Display adapter properties.
  • Na kartici Adapter u prozoru koji se pojavi vidjet ćete svoju VRAM memoriju pored Dedicated Video Memory.