Registrirajte se na forum.
Učestvujte u diskusijama i iznesite vaše stavove.
Kliknite ovdje.

Kako se mujezini?

Ovaj članak opisuje mujezinjenje namaza u potpunosti…

Podebljana, crna slova – Mujezin uči naglas
Kosa slova – Svi uče naglas.
Podebljana, crna i kosa slova – Svi uče naglas, naglašenost na mujezina.

Nakon što se prouči ezan, mujezin kaže naglas:
Ala Resulina Salavat

Svi u glas zajedno sa mujezinom izgovaraju:
Allahumme Salli Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed

Nakon što se završi klanjanje sunneta (važi za sve osim Akšam namaza, jer se tada klanjaju prvo farzi, pa onda sunnet rekati), mujezin uči naglas…
Euzu Billahi-minesh-shejtani-rradžim.

Poslije svi utihnu i u sebi uče tri puta Bismillah i suru Ihlas.

Nakon vremenskog perioda dovoljnog da svi prouče tri puta Ihlas suru u sebi, mujezin izgovara naglas…

Subhane Rabbike Rabbil Izzeti Amma Jesifun.
Ve Selamun Alel-murselin.
Vel-hamdu Lillahi Rabbil-Alemin.
El-Fatiha.

Svi podižu ruke i uče Bismilah i El-Fatihu u sebi.

Nakon vremenskog perioda dovoljnog da svi prouče Bismilah i El-Fatihu u sebi , mujezin ustaje i uči ikamet za farz naglas…

Allahu Ekber 4x
Ešhedu En La Ilahe Illellah 2x
Ešhedu Ene Muhammeden Resulullah 2x
Hajje Alessalah 2x
Hejje Alelfelah 2x
Kad Kameti Ssalatu
Kad Kameti Ssalah
Allahu Ekber 2x
La Ilahe Illellah

Nakon što se isklanjaju farz rekati, preda se selam, onda mujezin naglas izgovara…

Allahumme Entesselamu Ve Minkesselam,
Tebarekte Ja Zel-dželali Vel-ikram.

Ukoliko namaz ima još rekata sunneta, svi ustaju da otklanjaju iste pa mujezin onda uči, a ako nema onda se odmah uči…
Crna slova – mujezin uči naglas
Kosa slova – Svi uče u sebi

Ala Resulina Salavat (Allahumme salli ala Muhammedin ve’ ala ali Muhammed)
Subhanallahi Ve-l-hamdu Lillahi Ve La Ilahe Illellahu Vallahu Ekber!
Ve La Havle, Ve La Kuvvete Illa Billahi-l-alijji-l azim!

Euzu Billahi-minesh-shejtani-rradžim.

“Bismillahi Rrahmani Rrahim”
“Allahu La Ilahe Illa Hu Elhajjul Kajjum. La Tehuzuhu Sinetun Ve La Nevm. Lehu Ma Fissemavati Ve Ma Fil Erd. Men Zellezi Jeshfeu Indehu Illa Bi Iznih. Ja Lemu Ma Bejne Ejdihim Ve Ma Halfehum Ve La Juhitune Bi Shej In Min Ilmihi Illa Bima Shae. Vesia Kursijjuhu Ssemavati Velerda Ve La Jeuduhu Hifzuhuma Va Huvel Alijjul Azim (ajjetul Kursija)”

Ja Rabbi ze-l-dželali subhanallah! (Subhanallah 33 puta)
Subhanallahi da-imeni-l-hamdu lillah! (El-hamdu Lillah 33 puta)
Rabbi-l-alemine teala ša-nuhu Allahu Ekber! (Allahu Ekber 33 puta)

Kebiren Azimen La Ilahe Illellahu Vahdehu La Šerike Leh.
Lehu-l-mulku Ve Lehul-hamdu
Ve Huve Ala Kulli Šej-in Kadir!
Ve Ma Erselnake Illa Rahmeteli-l-alemin!

(Imam uči dovu)
Vel-hamdulillahi Rabbil Alemin El-Fatiha!
(Svi prouče Bismillah i El-Fatihu u sebi)

Lapan
Naše web mjesto je omogućeno prikazivanjem internetskih oglasa našim posjetiteljima.
Onemogućite vaš blokator i kliknite na ovaj tekst.