Kako se klanja Jacija namaz?

Abdest

Nakon što smo se očistili, odsnosno okupali i uzeli abdest, možemo početi izvoditi molitvu, odnosno namaz.
Abdest je ritualno čišćenje.
Prije nego što započnemo sa namazom, moramo biti sigurni da je naše tijelo čisto, trebate se također moliti na čistom mjestu i nositi odjeću bez nečistoće.

Minimalna količina odjeće koja je potrebna za vrijeme namaza

Za muškarce: Bilo koja odjeća koja pokriva od pupka do koljena. Preporučuje se pokrivanje ramena.
Za žene: Bilo koja odjeća koja pokriva cijelo tijelo (uključujući glavu), osim lica, ruku i po imamu Ebu-Hanifa, nožne prste i prednji dio stopala.

Kako se klanja Jacija namaz?

Jacija namaz ima 13 rekata, 4 sunneta, 4 farza, i 2 sun-sunneta i 3 witr.

Sunnet

1. Stanemo uspravno u smjeru Ka’be.
Ovo se mjesto naziva Qiyaam, a pravac Arapskog naziva Qiblah.

2. Učinimo Nijjet (namjeru) u srcu za Jaciju namaz.

3. Podignemo ruke do ušiju (iznad ramena) i kažemo “Allahu Ekber.”.
To znači: (Allah je najveći).

4. Sada stavimo desnu ruku preko lijeve ruke na prsima, gledamo dolje na mjesto gdje će naše čelo dodirivati tlo prilikom Sedžde i tiho recitiramo:

“Subhaneke Allahume Ve Bi Hamdike,
Ve Tebare Kesmuke,
Ve Teala Dzedduke,
Ve La Illahe Gajruke.”

Značenje: “O Allahu, kako Si Savršen i hvala Ti,
Blagoslovljeno je Tvoje ime,
a uzvišeno je Tvoje Veličanstvo,
Nema boga osim Tebe.

Zatim tiho recitiramo: “Euzu Billahi-mineš-šejtani-rradžim.”
To znači: “Tražim utočište kod Allaha od odbačene sotone.”

Poslije toga recitujemo:  “Bismilla Hirrahma Nirrahim.”
To znači: “U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.”

5. Nakog što smo to napravili, recitiramo Suru Al-Fatihah iz Časnoga Kur’ana:

“Elhamdu Lillahi Rabbil Alemin.
Errahmani Rrahim.
Maliki Jevmi Ddin.
Ijake Nabudu Ve Ijjake Nestein.
Ihdinessiratal Mustekim.
Siratallezine Enamte Alejhim Gajril Magdubi Alejhim Veleddalin.
(Amin).”

Ovo znači:
“Sva hvala i zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova.
Milostivom i Samilosnom.
Vladaru Sudnjeg dana.
(Gospodaru naš), Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć tražimo.
Uputi nas na pravi put.
Put onih kojima si milost Svoju i blagodati darovao, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su u zabludi.”

Moramo recitirati Suru Al-Fatihah na svakom rekatu molitve, ako se molimo sami.
Međutim, ako se molimo iza imama i on to glasno recituje, onda nam nije neophodno da ju recitujete.

6. Sada recitirajmo bilo koji drugi odlomak iz Plemenitog Kur’ana.

Na primjer:
“Bismillahir rahmanir rahim.
Kul Huvallahu Ehad.
Allahu-s-samed.
Lem Jelid Ve Lem Juled.
Ve Lem Jekul-lehu Kufuven Ehad.”

Značenje:
“Reci: “On je Allah – Jedan!
Allah je Utočište svakom!
Nije rodio i rođen nije,
i niko Mu ravan nije!”

7. Sada se sagnemo govoreći: “Allahu Ekber.”, i stavimo ruke na koljena i tiho izgovorimo: “Subhane Rabbijel Azim.”
To znači: (Koliko je savršen moj Gospodar, Svevišnji) tri puta.
Ova pozicija se zove Ruku.
Glavu držimo u liniji s leđima i gledamo prema dolje na mjesto Sedžde.

8. Ustanemo iz položaja sa naklonom i podignemo ruke u visini ramena govoreći:
“Semi Allahu Limen Hamideh.”
Značenje: “Allah čuje one koji Mu se mole.

“Rabbena Lekel Hamd.”
Značenje: “Gospodaru naš, hvala Ti.”

9. Izgovorimo: “Allahu Ekber.”, a zatim padnemo na Sedždu, neka vaše čelo, nos, dlanovi obje ruke, koljena i nožni prsti dodiruju pod.
Zatim tiho recitiramo: “Subhane Rabbijel Eala.”
Značenje: “Koliko je savršen moj Gospodar, Najviši.” tri puta.
Ova pozicija se zove Sedžda.
Ruke držite podalje od strana tijela i zemlje.

10. Sjednemo sa poda govoreći “Allahu Ekber.”.
Sjednemo uspravno, savijenih koljena i dlanova postavljenih na njih i recite: “Rabbighfir li.”
Ovo znači: “O, moj Bože! Oprosti mi.”

Govorimo “Allahu Ekber.” i opet idemo u položaj Sedžde, dakle, ponavljamo još jednom Sedždu.
Recitiramo “Subhane Rabbijel Eala.” tri puta.

Ovime smo završili prvi rekat, ustanemo na drugi.

Ustanemo na drugi rekat, proučimo Bismillah, Al-Fatihah i jednu Suru po izboru, a zatim uradimo ostalo kao i u prvom rekatu.

Po završetku druge Sedžde na drugom rekatu, ostajemo sjediti.

Kažiprstom pokazujemo naprijed.
Stavite lijevu ruku na lijevo koljeno.
A sada tiho recitiramo Tešehud:

“Ettehijjatu Lillahi Vessalavatu Ve Ttajjibatu.
Esselamu Alejke Ejuhen Nebijju Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu.
Esselamu Alejna Va Ala Ibadillahi Ssalihin.

Ešhedu En La Ilahe Illellah,
Ve Ešhedu Ene Muhammeden Abduhu Ve Resuluhu.”

Značenje : “Najljepši selami Allahu, blagoslovi i dobrodati; selam tebi, Vjerovjesniče, i Allahova milost i Njegova blagodat; mir nama i dobrim All-ahovim robovima. Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedoč-im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.”

Poslije toga recitiramo:

“Allahumme Salli Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed.
Kema Sallejte Ala Ibrahime Ve Ala Ali Ibrahime Inneke Hamidum Medžid.

Allahumme Barik Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed.
Kema Barekte Ala Ibrahime Ve Ala Ali Ibrahime Inneke Hamidum Medžid.”

Značenje: “Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu, a.s., i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Hvaljeni i Vječni. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, a.s., i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovo potomstvo. Doista si Ti Hvaljen i Vječan.”

Zatim ustajemo na treći rekat.

Podignemo ruke u visini ramena, kažemo: “Allahu Ekber.”, svežemo ruke, a zatim ponovimo sve isto kao u drugom rekatu za 3 i 4 rekat.

Na Sedždi 4 rekata ostajemo sjediti.

Kažiprstom pokazujemo naprijed.
Stavite lijevu ruku na lijevo koljeno.
A sada tiho recitiramo Tešehud:

“Ettehijjatu Lillahi Vessalavatu Ve Ttajjibatu.
Esselamu Alejke Ejuhen Nebijju Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu.
Esselamu Alejna Va Ala Ibadillahi Ssalihin.

Ešhedu En La Ilahe Illellah,
Ve Ešhedu Ene Muhammeden Abduhu Ve Resuluhu.”

Značenje : “Najljepši selami Allahu, blagoslovi i dobrodati; selam tebi, Vjerovjesniče, i Allahova milost i Njegova blagodat; mir nama i dobrim All-ahovim robovima. Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedoč-im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.”

Poslije toga recitiramo:

“Allahumme Salli Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed.
Kema Sallejte Ala Ibrahime Ve Ala Ali Ibrahime Inneke Hamidum Medžid.

Allahumme Barik Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed.
Kema Barekte Ala Ibrahime Ve Ala Ali Ibrahime Inneke Hamidum Medžid.”

Značenje: “Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu, a.s., i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Hvaljeni i Vječni. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, a.s., i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovo potomstvo. Doista si Ti Hvaljen i Vječan.”

Zatim…

“Allahume Rabbena Atina Fi Ddunja Haseneten Ve Fil Ahireti Haseneten Vekina Azabennar.”

Značenje: “O Allahu, Gospodaru naš, daj nam svima dobro ovoga svijeta i dobro ovoga života, i spasi nas od kazne paklene vatre.”

A zatim…

“Rabbanagfir Li Velivalidejje Ve Lil Muminine Jevme Jekumul Hisab.”
Znači: “Gospodaru naš! Oprosti meni i mojim roditeljima i (svim) vjernicima na Dan kada će se uspostaviti obračun.”

11. Sada okrenite lice udesno govoreći: “Esselamu Alejkum Ve Rahmetullah.” (mir i Allahova milost na vama), a zatim lijevo ponavljajući iste riječi.

Nakon što smo predali selam i završili klanjanje sunneta, koji je prije farza, učimo sljedeće:

Allahumme Entesselamu Ve Minkesselam,
Tebarekte Ja Zel-dželali Vel-ikram.

Subhane Rabbike Rabbil Izzeti Amma Jesifun, Subhane Rabbike Rabbil-izzeti Amma Jesifun.
Ve Selamun Alel-murselin.
Vel-hamdu Lillahi Rabbil-Alemin.
El-Fatiha.

Ovime smo završili 4 rekata sunneta.

Farz

Prije nego sto počnu klanjati farze svakog namaza muškarci moraju proučiti ikamet koji glasi:

Allahu Ekber. 4x
Ešhedu En La Ilahe Illellah. 2x
Ešhedu Ene Muhammeden Resulullah. 2x
Hajje Alessalah. 2x
Hejje Alelfelah. 2x
Kad Kameti Ssalatu.
Kad Kameti Ssalah.
Allahu Ekber. 2x
La Ilahe Illellah
.

Jacijski farz se klanja isto kao i sunnet, osim što se na trećem i četvrtom rekatu se uče samo Bismillah i Al-Fatiha.

Nakon što smo završili sa farzom, slijedi Zikr.

Zikr

“Ala Resulina Salavat: Allahumme Salli Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed.
Subhanallahi Vel Hamdulillahi Ve La Ilahe Illellahu Vallahu Ekber.

Ve La Havle Ve La Kuvvete Illa Billahil Alijjil Azim.”

“Euzu Billahi Mine Ššejtani Rradžim.”

“Bismillahi Rrahmani Rrahim.”

“Allahu La Ilahe Illa Hu Elhajjul Kajjum.
La Tehuzuhu Sinetun Ve La Nevm.
Lehu Ma Fissemavati Ve Ma Fil Erd.
Men Zellezi Ješfeu Indehu Illa Bi Iznih.
Ja Lemu Ma Bejne Ejdihim Ve Ma Halfehum Ve La Juhitune Bi Šej In Min Ilmihi Illa Bima Šae.
Vesia Kursijjuhu Ssemavati Velerda.
Ve La Jeuduhu Hifzuhuma.
Va Huvel Alijjul Azim.
(Ajjetul Kursija)”

Uzmemo tespih i proučimo sljedeće:

“Ja Rabbi Zeldželali Subhanallah.” – (Subhanallah 33x)

“Subhanallahi Ve Bi Hamdihi Elhamdulillah.” – (Elhamdulillah 33x)

“Rabbil Alemine Teala Šanuhu Allahu Ekber.” – (Allahu Ekber 33x)

Poslije tespiha proučimo:

“La Ilahe Illellahu Vahdehu La Šerike Leh.
Lehul Mulku Ve Lehul Hamdu Ve Huve Ala Kulli Šej In Kadir.
Ve Ma Erselnake Illa Rahmeten Lil Alemin.”

Na kraju ide namaska dova::

“Euzu Billahimine Šejtani Rradžim.”

“Bismilla Hirrahma Nnirrahim.”

“El-hamdu Lillahi Rabbil-alemin.
Ves-salatu Ves-selamu Ala Sejjidina Muhammedin,
Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Edžmein.
Allahumme Rabbena Tekabbel Minna Salatenā Inneke Entes-semiul-alim.
Ve Tub Alejna Ja Mevlana Inneke Entet-tevvabur-rahim.

Allahume Rabbena Atina Fi Ddunja Haseneten Ve Fil Ahireti Haseneten Vekina Azabennar.

Rabbanagfir Li Velivalidejje Ve Lil Muminine Jevme Jekumul Hisab.

Subhane Rabbike Rabbil-izzeti Amma Jesifun.
Ve Selamun Alel-murselin.
Vel-hamdu Lillahi Rabbil-Alemin.
El-Fatiha.”

Kada smo završili, ustajemo da klanjamo Sun-Sunnet.

Sun-Sunnet

Sun-Sunnet se klanja kao i Sunnet.

Vitr

Vitri su slicni akšamskom farzu sa razlikom sto se na trećem rekatu osim Bismillah i Al-Fatiha uči još jedno Sure, a zatim izgovarajuci tekbir podižemo ruke kao kad nijjetimo, ponovo ih svežemo i proučimo Kunut dovu koja glasi:

“Allahume Inna Nesteinuke, Ve Nestagfiruke, Ve Nestehdike, Ve Nu Minu Bike, Ve Netubu Ilejke. Ve Netevekkelu Alejke, Ve Nusni Alejkel Hajre Kullehu, Neškuruke Ve La Nekfuruke, Va Nahle U Ve Netruku Men Jefdžuruke.
Allahume Ijjake Na Budu, Ve Leke Nusalli, Ve Nesdzudu, Ve Ilejke Nesa Ve Nahvidu, Nerdžu Rahmeteke Ve Neša Azabeke, Inne Azabeke Bil Kufari Mulhik.”

Kad smo proučili dovu nastavljamo sa ruku, sedždama, završnim sjedenjem predamo selam i time smo klanjali jaciju namaz.