Kako se klanja Džuma namaz?

Abdest

Nakon što smo se očistili, odsnosno okupali i uzeli abdest, možemo početi izvoditi molitvu, odnosno namaz.
Abdest je ritualno čišćenje.
Prije nego što započnemo sa namazom, moramo biti sigurni da je naše tijelo čisto, trebate se također moliti na čistom mjestu i nositi odjeću bez nečistoće.

Minimalna količina odjeće koja je potrebna za vrijeme namaza

Za muškarce: Bilo koja odjeća koja pokriva od pupka do koljena. Preporučuje se pokrivanje ramena.
Za žene: Bilo koja odjeća koja pokriva cijelo tijelo (uključujući glavu), osim lica, ruku i po imamu Ebu-Hanifa, nožne prste i prednji dio stopala.

Kada smo se očistili i prikladno obukli, odlazimo u Džamiju.
Zadržavanje i pričanje ispred džamija nije nikako dobro, umjesto toga uđite u džamiju, te bez sjedanja klanjajte Tahiyyat al-masjid (“pozdrav džamiji”).

Tahiyyat al-masjid (“pozdrav džamiji”) je sunnet prema većini učenjaka, neki su učenjaci izjavili da o tom pitanju postoji konsenzus.

An-Nawawi (neka se Allah smiluje njemu) je rekao: Učenjaci se jednoglasno slažu da je mustahabb dočekati džamiju, a makrooh je sjediti bez da ga pozdravljaju bez izgovora, zbog hadisa Ebu-Katade, koji jasno govori navodi da to nije dopušteno.

Ebu Katata (neka Allah bude zadovoljan njime) rekao je: Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjedne dok se ne moli dva rekata.”

Prenose al-Bukhaari, 1167 i Muslim, 714

Tahiyyat al-masjid (“pozdrav džamiji”) se klanja…

1. Stanemo uspravno u smjeru Ka'be.
Ovo se mjesto naziva Qiyaam, a pravac Arapskog naziva Qiblah.

2. Učinimo Nijjet (namjeru) u srcu za  Tahiyyat al-masjid namaz koji želite obaviti.

3. Podignemo ruke do ušiju (iznad ramena) i kažemo “Allahu Ekber”.
To znači: (Allah je najveći).

4. Sada stavimo desnu ruku preko lijeve ruke na prsima, gledamo dolje na mjesto gdje će naše čelo dodirivati tlo prilikom Sedžde i tiho recitiramo:

“Subhaneke Allahume Ve Bi Hamdike Ve Tebare Kesmuke Ve Teala Džedduke Ve La Illahe Gajruke

Značenje: “O Allahu, kako Si Savršen i hvala Ti.
Blagoslovljeno je Tvoje ime, a uzvišeno je Tvoje Veličanstvo. Nema boga osim Tebe.”

Zatim tiho recitiramo: “Euzu Billahi-minesh-shejtani-rradzim”
To znači: “Tražim utočište kod Allaha od odbačene sotone.”

Poslije toga recitujemo:  “Bismilla Hirrahma Nirrahim”
To znači: “U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.”

5. Nakog što smo to napravili, recitiramo Suru Al-Fatihah iz Časnoga Kur'ana:

Elhamdu Lillahi Rabbil Alemin.
Errahmani Rrahim.
Maliki Jevmi Ddin.
Ijake Nabudu Ve Ijjake Nestein.
Ihdinessiratal Mustekim.
Siratallezine Enamte Alejhim Gajril Magdubi Alejhim Veleddalin. (Amin)

Ovo znači:
“Sva hvala i zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova,
Milostivom i Samilosnom 4. Vladaru Sudnjeg dana,
(Gospodaru naš), Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć tražimo.
Uputi nas na pravi put,
Put onih kojima si milost Svoju i blagodati darovao, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su u zabludi!”

Moramo recitirati Suru Al-Fatihah na svakom rekatu molitve, ako se molimo sami.
Međutim, ako se molimo iza imama i on to glasno recituje, onda nam nije neophodno da ju recitujete.

6. Sada recitirajmo bilo koji drugi odlomak iz Plemenitog Kur'ana.

Na primjer:
Bismillahir rahmanir rahim
Kul Huvallahu Ehad.
Allahu-s-samed.
Lem Jelid Ve Lem Juled.
Ve Lem Jekul-lehu Kufuve
n Ehad.”

Značenje: “Reci: “On je Allah – Jedan!
Allah je Utočište svakom!
Nije rodio i rođen nije,
i niko Mu ravan nije!”

7. Sada se sagnemo govoreći: “Allahu Ekber”, i stavimo ruke na koljena i tiho izgovorimo: “Subhane Rabbijel Azim”
To znači: (Koliko je savršen moj Gospodar, Svevišnji) tri puta.
Ova pozicija se zove Ruku.
Glavu držimo u liniji s leđima i gledamo prema dolje na mjesto Sedžde.

8. Ustanemo iz položaja sa naklonom i podignemo ruke u visini ramena govoreći:
“Semi Allahu Limen Hamideh”
Značenje: “Allah čuje one koji Mu se mole.”

“Rabbena Lekel Hamd”
Značenje: “Gospodaru naš, hvala Ti”

9. Izgovorimo: “Allahu Ekber”, a zatim padnemo na Sedždu, neka vaše čelo, nos, dlanovi obje ruke, koljena i nožni prsti dodiruju pod.
Zatim tiho recitiramo: “Subhane Rabbijel Eala”
Značenje: “Koliko je savršen moj Gospodar, najviši” tri puta.
Ova pozicija se zove Sedžda.
Ruke držite podalje od strana tijela i zemlje.

10. Sjednemo sa poda govoreći “Allahu Ekber”.
Sjednemo uspravno, savijenih koljena i dlanova postavljenih na njih i recite: “Rabbighfir li.”
Ovo znači: “O, moj Bože! Oprosti mi.”

Govorimo “Allahu Ekber” i opet idemo u položaj Sedžde, dakle, ponavljamo još jednom Sedždu.
Recitiramo “Subhane Rabbijel Eala” tri puta.

Ovime smo završili prvi rekat, ustanemo na drugi.

Ustanemo na drugi rekat, proučimo Bismillah, Al-Fatihah i jednu Suru po izboru, a zatim uradimo ostalo kao i u prvom rekatu.

Po završetku druge Sedžde na drugom rekatu, ostajemo sjediti.

Kažiprstom pokazujemo naprijed.
Stavite lijevu ruku na lijevo koljeno.
A sada tiho recitiramo Tešehud:

“Ettehijjatu Lillahi Vessalavatu Ve Ttajjibatu.
Esselamu Alejke Ejuhen Nebijju Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu.
Esselamu Alejna Va Ala Ibadillahi Ssalihin.
Ešedu En La Ilahe Illellah,
Ve Ešhedu Ene Muhammeden Abduhu Ve Resuluhu.”

Značenje: “Najljepši selami Allahu, blagoslovi i dobrodati; selam tebi, Vjerovjesniče, i Allahova milost i Njegova blagodat; mir nama i dobrim All-ahovim robovima. Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedoč-im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.”

Poslije toga recitiramo:

“Allahumme Salli Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed.
Kema Sallejte Ala Ibrahime Ve Ala Ali Ibrahime Inneke Hamidum Medžid.

Allahumme Barik Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed.
Kema Barekte Ala Ibrahime Ve Ala Ali Ibrahime Inneke Hamidum Medžid.”

Značenje: “Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu, a.s., i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Hvaljeni i Vječni. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, a.s., i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovo potomstvo. Doista si Ti Hvaljen i Vječan.”

Zatim…

“Allahume Rabbena Atina Fi Ddunja Haseneten Ve Fil Ahireti Haseneten Vekina Azabennar”

Značenje: “O Allahu, Gospodaru naš, daj nam svima dobro ovoga svijeta i dobro ovoga života, i spasi nas od kazne paklene vatre.”

A zatim…

“Rabbanagfir Li Velivalidejje Ve Lil Muminine Jevme Jekumul Hisab”
Znači: “Gospodaru naš! Oprosti meni i mojim roditeljima i (svim) vjernicima na Dan kada će se uspostaviti obračun.”

11. Sada okrenite lice udesno govoreći: “Esselamu Alejkum Ve Rahmetullah” (mir i Allahova milost na vama), a zatim lijevo ponavljajući iste riječi.

Ovime smo završili dva rekata sunneta Tahiyyat al-masjid.

Poslije ovoga možemo sjesti u džamiji i čekati dok ne počne khutba.

Kod nas je običaj da se uđe u džamiju, sjedne, a onda u određeno vrijeme se klanjaju 4 rekata sunneta poslije ezana.
Nije pogrešno klanjati i ova 4 ili 2 rekata dok svi klanjaju kako ne biste sjedili, ejr je nekima teško iskorijeniti tradiciju bez osnova iz glave, jer je Džuma namaz u osnovi Khutba + 2 rekata farza.

Pogrešno je sjesti prilikom ulaska u džamiju, ili sačekajte ezan, ili klanjajte dva već navedena rekata pozdravljanja džamije.

Kada se završi khutba, počeće Džuma namaz, koji ima 2 rekata farza, a klanja se…

Prije nego sto počnu klanjati farze svakog namaza muškarci moraju proučiti ikamet, u ovom slučaju Džuma namaza ikamet će proučiti mujezin, a ikamet glasi:

Allahu Ekber 4x
Ešhedu En La Ilahe Illellah 2x
Ešhedu Ene Muhammeden Resulullah 2x
Hajje Alessalah 2x
Hejje Alelfelah 2x
Kad Kameti Ssalatu
Kad Kameti Ssalah
Allahu Ekber 2x
La Ilahe Illellah

1. Stanemo uspravno u smjeru Ka'be.
Ovo se mjesto naziva Qiyaam, a pravac Arapskog naziva Qiblah.

2. Učinimo Nijjet (namjeru) u srcu za  Džuma namaz koji želimo obaviti.

3. Podignemo ruke do ušiju (iznad ramena) i kažemo “Allahu Ekber”.
To znači: (Allah je najveći).

4. Sada stavimo desnu ruku preko lijeve ruke na prsima, gledamo dolje na mjesto gdje će naše čelo dodirivati tlo prilikom Sedžde i tiho recitiramo:

“Subhaneke Llahume Ve Bi Hamdike Ve Tebare Kesmuke Ve Teala Dzedduke Ve La Illahe Gajruke”

Značenje: “O Allahu, kako Si Savršen i hvala Ti.
Blagoslovljeno je Tvoje ime, a uzvišeno je Tvoje Veličanstvo. Nema boga osim Tebe.”

Zatim tiho recitiramo: “Euzu Billahi-minesh-shejtani-rradzim”
To znači: “Tražim utočište kod Allaha od odbačene sotone.”

Poslije toga recitujemo:  “Bismilla Hirrahma Nirrahim”
To znači: “U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.”

5. Nakog što smo to napravili, recitiramo Suru Al-Fatihah iz Časnoga Kur'ana:

“Elhamdu Lillahi Rabbil Alemin.
Errahmani Rrahim.
Maliki Jevmi Ddin.
Ijake Nabudu Ve Ijjake Nestein.
Ihdinessiratal Mustekim.
Siratallezine Enamte Alejhim Gajril Magdubi Alejhim Veleddalin.
(Amin)”

Ovo znači:
“Sva hvala i zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova,
Milostivom i Samilosnom 4. Vladaru Sudnjeg dana,
(Gospodaru naš), Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć tražimo.
Uputi nas na pravi put,
Put onih kojima si milost Svoju i blagodati darovao, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su u zabludi!”

Moramo recitirati Suru Al-Fatihah na svakom rekatu molitve, ako se molimo sami.
Međutim, ako se molimo iza imama i on to glasno recituje, onda nam nije neophodno da ju recitujete.

6. Sada recitirajmo bilo koji drugi odlomak iz Plemenitog Kur'ana.

Na primjer:
“Bismillahir rahmanir rahim.
Kul Huvallahu Ehad.
Allahu-s-samed.
Lem Jelid Ve Lem Juled.
Ve Lem Jekul-lehu Kufuven Ehad.”

Značenje: “Reci: “On je Allah – Jedan!
Allah je Utočište svakom!
Nije rodio i rođen nije,
i niko Mu ravan nije!”

7. Sada se sagnemo govoreći: “Allahu Akbar”, i stavimo ruke na koljena i tiho izgovorimo: “Subhane Rabbijel Azim”
To znači: (Koliko je savršen moj Gospodar, Svevišnji) tri puta.
Ova pozicija se zove Ruku.
Glavu držimo u liniji s leđima i gledamo prema dolje na mjesto Sedžde.

8. Ustanemo iz položaja sa naklonom i podignemo ruke u visini ramena govoreći:
“Semi Allahu Limen Hamideh”
Značenje: “Allah čuje one koji Mu se mole.”

“Rabbena Lekel Hamd”
Značenje: “Gospodaru naš, hvala Ti”

9. Izgovorimo: “Allahu Akbar”, a zatim padnemo na Sedždu, neka vaše čelo, nos, dlanovi obje ruke, koljena i nožni prsti dodiruju pod.
Zatim tiho recitiramo: “Subhane Rabbijel Eala”
Značenje: “Koliko je savršen moj Gospodar, najviši” tri puta.
Ova pozicija se zove Sedžda.
Ruke držite podalje od strana tijela i zemlje.

10. Sjednemo sa poda govoreći “Allahu Ekber”.
Sjednemo uspravno, savijenih koljena i dlanova postavljenih na njih i recite: “Rabbighfir li.”
Ovo znači: “O, moj Bože! Oprosti mi.”

Govorimo “Allahu Ekber” i opet idemo u položaj Sedžde, dakle, ponavljamo još jednom Sedždu.
Recitiramo “Subhane Rabbijel Eala” tri puta.

Ovime smo završili prvi rekat, ustanemo na drugi.

Ustanemo na drugi rekat, proučimo Bismillah, Al-Fatihah i jednu Suru po izboru, a zatim uradimo ostalo kao i u prvom rekatu.

Po završetku druge Sedžde na drugom rekatu, ostajemo sjediti.

Kažiprstom pokazujemo naprijed.
Stavite lijevu ruku na lijevo koljeno.
A sada tiho recitiramo Tešehud:

“Ettehijjatu Lillahi Vessalavatu Ve Ttajjibatu.
Esselamu Alejke Ejuhen Nebijju Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu.
Esselamu Alejna Va Ala Ibadillahi Ssalihin.
Ešedu En La Ilahe Illellah,
Ve Ešhedu Ene Muhammeden Abduhu Ve Resuluhu.”

Značenje : “Najljepši selami Allahu, blagoslovi i dobrodati; selam tebi, Vjerovjesniče, i Allahova milost i Njegova blagodat; mir nama i dobrim All-ahovim robovima. Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedoč-im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.”

Poslije toga recitiramo:

“Allahumme Salli Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed.
Kema Sallejte Ala Ibrahime Ve Ala Ali Ibrahime Inneke Hamidum Medžid.

Allahumme Barik Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed.
Kema Barekte Ala Ibrahime Ve Ala Ali Ibrahime Inneke Hamidum Medžid.”

Značenje: “Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu, a.s., i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Hvaljeni i Vječni. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, a.s., i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovo potomstvo. Doista si Ti Hvaljen i Vječan.”

Zatim…

“Allahume Rabbena Atina Fi Ddunja Haseneten Ve Fil Ahireti Haseneten Vekina Azabennar”

Značenje: “O Allahu, Gospodaru naš, daj nam svima dobro ovoga svijeta i dobro ovoga života, i spasi nas od kazne paklene vatre.”

A zatim…

“Rabbanagfir Li Velivalidejje Ve Lil Muminine Jevme Jekumul Hisab”
Znači: “Gospodaru naš! Oprosti meni i mojim roditeljima i (svim) vjernicima na Dan kada će se uspostaviti obračun.”

11. Sada okrenite lice udesno govoreći: “Esselamu Alejkum Ve Rahmetullah” (mir i Allahova milost na vama), a zatim lijevo ponavljajući iste riječi.

Ovime smo završili dva rekata Džuma namaz.

Zikr

“Ala Resulina Salavat: Allahumme Salli Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed.
Subhanallahi Vel Hamdulillahi Ve La Ilahe Illellahu Vallahu Ekber.

Ve La Havle Ve La Kuvvete Illa Billahil Alijjil Azim.”

“Euzu Billahi Mine Ššejtani Rradžim”

“Bismillahi Rrahmani Rrahim”

“Allahu La Ilahe Illa Hu Elhajjul Kajjum.
La Tehuzuhu Sinetun Ve La Nevm.
Lehu Ma Fissemavati Ve Ma Fil Erd.
Men Zellezi Jeshfeu Indehu Illa Bi Iznih.
Ja Lemu Ma Bejne Ejdihim Ve Ma Halfehum Ve La Juhitune Bi Šej In Min Ilmihi Illa Bima Šae.
Vesia Kursijjuhu Ssemavati Velerda.
Ve La Jeuduhu Hifzuhuma.
Va Huvel Alijjul Azim.
(Ajjetul Kursija)

Uzmemo tespih i proučimo sljedeće:

“Ja Rabbi Zeldželali Subhanallah” – (Subhanallah 33x)

“Subhanallahi Ve Bi Hamdihi Elhamdulillah” – (Elhamdulillah 33x)

“Rabbil Alemine Teala Šanuhu Allahu Ekber” – (Allahu Ekber 33x)

Poslije tespiha proučimo:

“La Ilahe Illellahu Vahdehu La Šerike Leh.
Lehul Mulku Ve Lehul Hamdu Ve Huve Ala Kulli Šej In Kadir.
Ve Ma Erselnake Illa Rahmeten Lil Alemin”

Na kraju ide namaska dova::

“Euzu Billahimine Šejtani Rradžim

“Bismilla Hirrahma Nnirrahim

“El-hamdu Lillahi Rabbil-alemin.
Ves-salatu Ves-selamu Ala sejjidina Muhammedin,
ve ala alihi ve sahbihi edžmein.
Allahumme Rabbena tekabbel minna salatenā inneke entes-semiul-alim.
Ve tub alejna ja mevlana inneke entet-tevvabur-rahim.

Allahume Rabbena Atina Fi Ddunja Haseneten Ve Fil Ahireti Haseneten Vekina Azabennar.

Rabbanagfir Li Velivalidejje Ve Lil Muminine Jevme Jekumul Hisab.

Subhane Rabbike Rabbil-izzeti Amma Jesifun.
Ve Selamun Alel-murselin.
Vel-hamdu Lillahi Rabbil-Alemin.
El-Fatiha.”

‘Ata je rekao:
Kada je Ibn Umar ponudio namaz Petkom u Meki on je išao naprijed i molio dva rekata, pa bih išao naprijed i molio još četiri rekata; ali kad je bio u Medini, ponudio je namaz Petkom, zatim se vratio svojoj kući i molio dva rekata, ne moleći ih u džamiji. Neko mu je to spomenuo i on je odgovorio da je Allahov Poslanik tako činio.

GradeSahih (Al-Albani)  صحيح   (الألباني)حكم     :
Reference : Sunan Abi Dawud 1130
In-book reference : Book 2, Hadith 741
English translation : Book 2, Hadith 1125

Iz ovog Hadisa možemo zaključiti da poslije farza petkom možemo ostati klanjati još 4 rekata u džamiji, ili kod kuće dva.