Kako se igra Uno?

Odlučih da objasnim kako se igra Uno jer sam vidio da mnogi unutar igrice prave neke bezvezne poteze, vjerovatno ne razumiju na koji način funkcioniše ova igra.

Postavka Igre

Igra je pogodna za 2-10 igrača u dobi od 7 i više godina.
Svaki igrač započinje sa sedam karata.
Preostale karte stavljaju se licem prema dolje u “izvlačenje”.
Nakon dijeljenja, gornja karta se stavlja u centar i započinje igra.

Igranje

Igrač koji započinje igru je igrač lijevo od djelioca karata, i igra se u smjeru kazaljke sata.
Svaki igrač nastoji da ima boju karte koja se nalazi u centru, a to se zovu “Odbačene karte”.
Da biste odbacili kartu morate imati kartu sa istom bojom, istim brojem (u ovom slučaju boja nije bitna ako je broj isti).
Na primjer ako je na Odbačenim kartama zadnja 7 zelena, vi trebate baciti zelenu kartu bilo koji broj, ili 7-cu bilo koje boje.
Također možete odigrati takozvanu Wild karticu koja može promijeniti boju Odbačenih karti.

Ako igrač nema kartu ili broj koji/a odgovara zadnjoj odbačenoj karti, vuče jednu kartu iz špila pored, a može se isto tako vući karta iz špila iako imate kartu za izbaciti, u nekim slučajevima taktiziranja ovo dobro dođe.

Specijalne karte

Wild Draw 4 – Ova karta vam omogućava da promijenite boju Odbačenih karata.
Osim toga, sljedeći igrač mora izvući četiri karte i izgubiti svoj potez.
Da biste odigrali ovu kartu, ne trebate imati kartu koja je zadnja odbačena, Wild Card 4 možete odigrati u bilo koje vrijeme.
Ako ilegalno odigrate ovu kartu, sljedeći igrač može zatražiti da mu pokažete vaše karte, ako ste krivi izvlačite 4 karte, a ako je izazivač pogriješio, on izvlači 6 karata.
Ako se ova karta pojavi na početku igre kao prva odbačena karta, vratite je u špil, a uzmite sljedeću prvu i stavite u Odbačene karte.

Wild – Ova karta vam omogućava da promijenite boju Odbačenih karata.
Igrač mora navesti boju za koju želi da bude odigrana sljedeća, a da biste odigrali ovu kartu, ne trebate imati kartu koja je zadnja odbačena.

Draw Two – Kad osoba položi ovu kartu, sljedeći igrač će morati pokupiti dvije karte i izgubiti svoj red.
Može se igrati samo na karti koja odgovara boji ili na drugu Draw Two kartu.
Ako se pojavi na početku igre, prvi igrač izvlači dvije karte i preskače svoj red.

Skip – Kada igrač postavi ovu kartu, sljedeći igrač mora preskočiti svoj red. Može se igrati samo na kartici koja odgovara boji ili na drugoj preskočenoj kartici.

Reverse – Ako idete u smjeru kazaljke na satu, prebacite se u smjeru suprotnom od kazaljke na satu ili obrnuto.
Može se igrati samo na kartici koja odgovara boji ili na drugoj kartici obrnuto.

Discard All – Igrajte ovom kartom kada želite odbaciti sve karte u vašoj ruci koje su iste boje kao Discard All karta.
Ako je ova kartica okrenuta na početku igre, igrač lijevo od prodavača započinje igrati s karticom iste boje ili drugom karticom Discard All.

Trade Hands – Kad se igra ova karta, igrač koji odbaci kartu Trade Hands bira igrača s kojim će zamijeniti sve karte koje ima u rukama.
Ako je ova kartica okrenuta na početku igre, ona se vraća u špil,i uzima se druga.