Registrirajte se na forum.
Učestvujte u diskusijama i iznesite vaše stavove.
Kliknite ovdje.

Kako prikvačiti mape na “Brzi Pristup / Quick Access” u sustavu Windows 10?

Ako je potrebno, možete zakačiti mapu na “Brzi pristup / Quick Access” u “Pregledniku datoteka / File Explorer” kako biste olakšali pristup mapi.
Ovaj vodič će vam pokazati kako prikvačiti mapu “Nedavne mape / Recent folders” na Brzi pristup u programu File Explorer.

 1. Otvorite File Explorer (Win+E).
 2. Kopirajte i zalijepite ovo u shell (adresnu traku) File Explorer-a…
  shell:::{22877a6d-37a1-461a-91b0-dbda5aaebc99}
 3. Pritisnite Enter da otvorite lokaciju nedavnih mapa.
 4. Učinite jedno od sljedećeg:
  – Kada u mapi “Nedavne mape / Recent folders” nije izabrano ništa, kliknite “Prikvači za brzi pristup / Pin to Quick access” na kartici “Početna / Home“.
  – Kliknite desnom tipkom miša ili pritisnite i držite “Brzi pristup / Quick access” u navigacijskom oknu, a zatim kliknite “Priloži trenutnu mapu / Pin current folder” za brzi pristup.
 5. Da otkačite, uradite jedno od sljedećeg:
  – Desnom tipkom miša kliknite ili držite “Nedavne mape / Recent folders” u “Brzom pristupu / Quick Access“, a zatim kliknite “Otkači iz brzog pristupa / Unpin from Quick access”.
  – Desnom tipkom miša kliknite ili držite “Nedavne mape / Recent folders” u “Brzom pristupu / Quick Access” u navigacijskom oknu, a zatim kliknite “Otkači iz brzog pristupa”.
Lapan
Naše web mjesto je omogućeno prikazivanjem internetskih oglasa našim posjetiteljima.
Onemogućite vaš blokator i kliknite na ovaj tekst.