Registrirajte se na forum.
Učestvujte u diskusijama i iznesite vaše stavove.
Kliknite ovdje.

Kako instalirati i pokrenuti Windows programe kao administrator?

U sustavu Microsoft Windows, kada pokušate pokrenuti programe ili izvesti operacije koje zahtijevaju administratorske privilegije, UAC upiti tražit će od vas da nastavite.

Slično tome, prilikom pokušaja pokretanja naredbe u prozoru naredbenog retka koji zahtijeva administratorske privilegije, možete naići na pogreške dopuštenja.
Razlog tih pogrešaka je u tome što, osim ako naredbenu liniju ne pokrenete kao administrator, UAC sprečava naredbenu liniju u pokretanju administrativnih naredbi.

UAC ima zaštitnu ulogu i zahtijeva vaše izričito dopuštenje za pokretanje bilo kojeg softvera koji može modificirati sustav Windows.

Odaberite donju vezu i slijedite korake za pokretanje programa kao administrator ili onemogućavanje UAC-a.

Pokretanje programa kao Administrator

Ako program zahtijeva administratorske privilegije za obavljanje određenih funkcija, mora se pokrenuti kao administrator.

Da biste pokrenuli program kao administrator u sustavu Windows 10, “desnom tipkom” miša kliknite ikonu u izborniku Start i odaberite “Pokreni kao administrator / Run as administrator“.

Ako desnom tipkom miša kliknete prečac u izborniku “Start”, ali opcija “Pokreni kao administrator” nije navedena, ova značajka nije primjenjiva na program.

Kad primite UAC upit kojim potvrđujete da želite dodijeliti privilegije, kliknite Da.

Pokretanje naredbi kao Administrator

U gornjem primjeru izvodimo naredbeni redak sustava Windows 10 kao administrator.
To radimo klikom na izbornik “Start“> “Sve aplikacije / All Apps“> “Windows“, a zatim desnom tipkom miša kliknite “Command Prompt“> “Pokreni kao Adminisitrator / Run as Administrator“.

Pokretanje naredbenog retka kao administrator omogućuje vam pokretanje naredbi koje mijenjaju ili uređuju sistemske datoteke.
Na primjer, možete uspješno pokrenuti naredbu sfc (System File Checker) u naredbenom retku administratora.

Sada biste trebali moći izvršiti naredbu koju ste pokušali pokrenuti kad ste dobili poruku o pogrešci.
Nakon aktiviranja ovlaštenja upravljanja, naredba bi se trebala uspješno izvršiti.

Konfiguriranje prečice za pokretanje programa sa administratorskim ovlastima

Da biste konfigurirali većinu prečaca programa tako da se program uvijek izvodi kao administrator, slijedite korake u nastavku.

 • Pronađite prečac programa, kliknite desnu tipku miša i odaberite “Svojstva / Properties“.
 • U prozoru “Svojstva / Properties” kliknite karticu “Kompatibilnost / Compatibility“.
 • Označite potvrdni okvir “Pokreni ovaj program kao administrator / Run this program as an administrator” i kliknite “U redu / OK” da biste spremili promjene postavki prečaca.

Ako u prozoru “Svojstva / Properties“ne vidite karticu “Kompatibilnost / Compatibility“, slijedite korake u nastavku da biste uvijek pokrenuli program kao administrator.

 • Pronađite prečac programa, kliknite desnu tipku miša i odaberite “Svojstva / Properties“.
 • U prozoru “Svojstva / Properties” kliknite karticu “Prečac / Shortcut“.
 • Pritisnite gumb “Napredno / Advanced“.
 • U prozoru “Napredna svojstva / Advanced Properties” potvrdite okvir “Pokreni kao administrator / Run as administrator“, a zatim kliknite “U redu / OK“.
 • Kliknite “U redu / OK” u glavnom prozoru “Svojstva / Properties” da biste spremili promjene postavki prečaca.

Onemogućavanje UAC-a

Da biste onemogućili upit Windows Account Control, slijedite korake u nastavku.

 • Otvorite “Upravljačku ploču / Control Panel” sustava Windows.
 • Kliknite ikonu “Korisnički računi / User Accounts”.
 • Kliknite vezu “Promijeni postavke kontrole računa / Change User Account Control settings”.
 • Pomaknite klizač prema dolje na “Nikad ne obavijesti / Never notify” i kliknite “U redu / OK”.
 • Kliknite “Da / Yes” na upitu za kontrolu računa.
Lapan
Naše web mjesto je omogućeno prikazivanjem internetskih oglasa našim posjetiteljima.
Onemogućite vaš blokator i kliknite na ovaj tekst.