Registrirajte se na forum.
Učestvujte u diskusijama i iznesite vaše stavove.
Kliknite ovdje.

Kako promijeniti lokaciju za preuzimanje na pregledniku?

Kada preuzimate datoteku u web-pregledniku, datoteka će biti spremljena u mapu za preuzimanje.
No, radije ćete te datoteke spremiti na drugo mjesto.
Na primjer, ako preuzimate samo slike, možda ćete htjeti da prijeđu izravno u mapu “Slike“.

Da biste promijenili mjesto na kojem preglednik sprema preuzete datoteke, izvedite sljedeće korake za vaš web preglednik.

Google Chrome

Slijedite korake u nastavku da promijenite lokaciju na kojoj preglednik Google Chrome pohranjuje preuzeti sadržaj.

 1. Otvorite Google Chrome.
 2. Kliknite ikonu izbornika Chrome (ikona u gornjem desnom kutu).
 3. Kliknite “Postavke / Settings“.
 4. U izborniku na lijevoj strani prozora proširite gumb “Napredno / Advanced“.
 5. Kliknite “Preuzimanja / Downloads“.
 6. Pod “Preuzimanja / Downloads” u sredini prozora pritisnite gumb “Promijeni / Change” pored “Lokacija / Location“.
 7. Dođite do mape u koju želite spremiti sadržaj za kasnija preuzimanja i pritisnite gumb “Odaberi mapu / Select folder” na gumbu.

Firefox

 1. Otvorite Firefox.
 2. Kliknite ikonu izbornika Firefox.
 3. Kliknite “Opcije / Options“.
 4. Obavezno odaberite karticu “Općenito / General” na lijevoj strani prozora.
 5. U sredini prozora pomaknite se prema dolje do odjeljka “Datoteke i aplikacije / Files and Applications” i kliknite “Pregledaj / Browse“.
 6. Dođite do mape u koju želite spremiti sadržaj za kasnije preuzimanja i pritisnite gumb “Odaberi mapu / Select folder” na rubnom gumbu.

Microsoft Edge

 1. Otvorite Microsoft Edge.
 2. U gornjem desnom kutu prozora kliknite ikonu Microsoft Edge.
 3. Kliknite “Postavke / Settings“.
 4. U odjeljku “Postavke /Settings” na lijevoj strani prozora kliknite karticu “Preuzimanja / Downloads“.
 5. U odjeljku “Preuzimanja / Downloads” kliknite gumb “Promijeni / Change” s desne strane lokacije.
 6. Dođite do mape u koju želite spremiti sadržaj za kasnije preuzimanja i pritisnite gumb “Odaberi mapu / Select folder” na rubnom gumbu.

Opera

 1. Otvorite Operu.
 2. Kliknite ikonu “Izbornik” u gornjem lijevom kutu.
 3. Kliknite “Postavke / Settings“.
 4. Kliknite gumb “Napredno / Advanced“.
 5. Pomičite se prema dolje dok ne pronađete odjeljak “Preuzimanja / Downloads“.
 6. Kliknite gumb za promjenu pored lokacije.

Safari

 1. Otvorite Safari.
 2. Na traci izbornika otvorite izbornik Safari i odaberite “Postavke / Preferences“.
 3. Na kartici “Općenito / General” otvorite padajući izbornik “Lokacija preuzimanja datoteka / File download location“.
 4. Na padajućem izborniku odaberite “Ostalo / Other“.
 5. Dođite do mape u koju želite spremiti buduća preuzimanja i kliknite gumb “Odaberi / Select“.
Lapan
Naše web mjesto je omogućeno prikazivanjem internetskih oglasa našim posjetiteljima.
Onemogućite vaš blokator i kliknite na ovaj tekst.