Islam, učenjaci i rasprave

Da biste ispravno razumijevali Islam, osnovna karakteristika svakog Muslimana je inteligencija, raspoznavanje dobrog od lošeg i ponašanje u skladu sa Kur'anom i Sunnet-om.

Islamski učenjaci

Svaki, ali baš svaki Ustaz (Islamski učenjak), pravi greške.
Ne postoji niti jedan da sve tačno govori i da ga treba u potpunosti slijediti.
U ovome apsolutno nema izuzetaka.

Šta uraditi i koga pratiti?

Uzmite sve ono dobro od svakoga od njih, a nemojte uzimati ništa od onoga što je loše od svih njih.
Ova definicija je tako jednostavna, i svaka inteligentna, Islamski upućena osoba će raspoznati dobro od lošeg, i uzeće samo ono dobro od svakoga.

Ako se susretnete sa tekstovima koji govore loše o drugim Muslimanima, jednostavno to odbacite, ne uzimajte to u obzir, nemojte postati jedni od onih koji će tekfiriti, to samo rade oni koji ne raspoznaju dobro od lošega, oni koji slijepo prate sve što im se kaže, oni koji se ne trude da razumiju.

Umjesto da se zamarate nekima, jer se vaše mišljenje ne podudara s njihovim, ako vas prozivaju zašto ne pratite ovog ili onog učenjaka u ovim ili onim stvarima, jednostavno se postavite iznad toga.
Nema potrebe da ulazite u debate, rasprave, imate svoje mišljenje, postupate onako kako vi mislite da je ispravno, postupate prema onome što ste pročitali u Kur'anu, vjerodostojnim Hadisima, prema onome, dobrome, koje ste čuli od naših učenjaka.
Postavite se iznad tih koji slijepo prate određene učenjake, u određenim stvarima, umjesto toga, učite više, ostavite rasprave po strani, i učite više o svojoj vjeri, neka vas ne zamaraju ljudi koji uče vjeru, ili je i ne uče, nego, eto, koriste je da bi vas prozivali jer niste istog mišljenja kao oni.

Oni koji pričaju o drugima

Oni, koji svoje vrijeme koriste kako bi pričali, poricali druga mišljenja, nemaju način na koji bi predstavili sami sebe.
Uvijek će biti ljudi (Muslimana) koji će prozivati i tebe, i mene, i nekoga trećeg, time se ne treba opterećivati.
Oni koji misle da je njihovo tumačenje ispravno, a tvoje i moje nije, ne dopustite im da vas spuste na svoj nivo, njima je dosadno i nemaju pametnija posla nego da se raspravljaju, nedefinisana su skupina.

Ako pristanete da se raspravljate s njima, doći će do uvreda, nerijetko se desi i prava tučnjava između ljudi različitih mišljenja.
Ako vi sebi dopustite da vas zavedu u svoju raspravu, onda ćete činiti loše, a ostaviti dobro po strani.
Umjesto toga, širite dobro, zanemarite one koji neće da prihvate, a vi prihvatite i od takvih ono dobro, a ono loše odbacite.

Ako i pripadate jednoj grupi, grupi koja slijedi određenog Islamskog učenjaka, to apsolutno ne znači da je mišljenje vašeg učenjaka ispravno u svim predjelima Islamskog učenja, definitivno nije.

On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni. Oni čija su srca pokvarena – željni smutnje i svog tumačenja – slijede one što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni govore: “Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!” – A samo razumom obdareni shvaćaju.
[3. Ali ‘Imran – Imranova porodica, 7]

  • Izaberite dobro od učenjaka, a odbacite loše.
  • Ne bojte se svakakvih, neispravnih mišljenja.
  • Ne ulazite u rasprave, ne tekfirite i kad vas tekfire.
  • Budite iznad onih koji misle da su za sve upravu, i da je kod Allaha je bitno samo njihovo mišljenje.
  • Činite dobra djela i klanjajte se Allahu.