Registrirajte se na forum.
Učestvujte u diskusijama i iznesite vaše stavove.
Kliknite ovdje.

Koje napajanje imam na računalu?

Jačinu napajanja ne možemo odrediti nekim softverom, već isključivoto se ejdino može odrediti samo fizičkim pregledom.
Svi izvori napajanja, odnosno napojne jedinice imaju naljepnicu koja označava sve važne specifikacije ovog dijela naših računala.

Napajanje je već ubačeno u moje računalo

Ako ste instalirali računalo, možete odrediti veličinu napajanja tako da otvorite kućište računala i provjerite uređaj (napojnu ejdinicu).
Naljepnica bi trebala biti sa bočne strane, a tu će stajati snaga kao na primjer 500W.

Nema naljepnice

Underwriters Laboratories zahtijeva da svi izvori napajanja nose oznaku nazivne vrijednosti. Ako se naljepnica ne nađe na napajanju, logotip može biti na nevidljivoj strani, onoj drugoj, koju ne vidite.
U tom slučaju morate isključiti napajanje prije uklanjanja napajanja.
Pa onda napajanje detaljno pregledati.

Lapan
Naše web mjesto je omogućeno prikazivanjem internetskih oglasa našim posjetiteljima.
Onemogućite vaš blokator i kliknite na ovaj tekst.