Kako mogu dodati fotografije na Facebook?

Mnoga pitanja nam stižu od novih korisnika socijalnih, internetskih mreža, a jedno od njih se odnosi na prenos fotografija na facebook, postupak je jednostavan, a ovo su koraci…

  • U web-preglednik upišite www.facebook.com i pritisnite Enter.
  • Kliknite “Profil” u gornjem desnom kutu.
  • Lijevi stupac našeg profila prikazuje “Fotografije”. Kliknite “Photos / Fotografije”.
  • Kliknite “Stvori Album / Create Album”.
  • Unesite naziv albuma, lokaciju, opis albuma i odobrite pristup albumu.
    Pristup se odnosi na osobe (korisnike Facebooka, prijatelje, prijatelje naših prijatelja ili neke druge osobe) kojima je dozvoljen pristup albumu.
  • liknite “Stvori Album”.