Registrirajte se na forum.
Učestvujte u diskusijama i iznesite vaše stavove.
Kliknite ovdje.

Kako dijeliti datoteke i mape putem mreže na Windows 10?

Opcija za dijeljenje datoteka na mreži u sustavu Windows 10 vam omogućava da dijelite datoteke i mape sa računala s drugim korisnicima putem privatne ili javne mreže u radnoj grupi ili domeni.

Možete postaviti dopuštenja za dijeljene datoteke ili mape da dopuštate samo grupama ili korisnicima da čitaju, mijenjaju ili u potpunosti kontroliraju dopuštenja.

Dijelite datoteku ili mapu pomoću “Daj pristup / Give access to”

  1. Otvorite File Explorer (Win + E).
  2. Pomaknite se do i odaberite jednu ili više datoteka, mapa i / ili biblioteka koje želite dijeliti, desnom tipkom miša kliknite na odabranu/e stavku/e, kliknite da odobrite pristup (Give access to), a zatim kliknite posebne korisnike kome želite dozvoliti pristup.
  3. Sada ćete vidjeti s kim dijelite datoteke trenutačno i njihovu razinu dozvola.
  4. Unesite ime svog računala ili svih korisničkih računa s kojima želite dijeliti.
  5. Kliknite za dodavanje na Add gumb.
  6. Odaberite (provjerite) potrebnu razinu dozvola za ovog korisnika ili sve.
  7. Kada dodate ljude s kojima želite podijeliti, kliknite gumb “Dijeli / Share” na dnu.
  8. Kliknite na Gotovo / Done.

Kako je gore navedeno, za odobravanje pristupa određenoj grupi ili pojedinačnim korisnicima, tako možete istim postupkom da zaustavite dijeljenje datoteke/a ili mape/a pomoću kontekstnog izbornika “Daj pristup / Give access to”.
Svi koraci su u ptpunosti isti, osim što umjesto da date pristup, vi ga oduzmete određenim korisnicima.

Lapan
Naše web mjesto je omogućeno prikazivanjem internetskih oglasa našim posjetiteljima.
Onemogućite vaš blokator i kliknite na ovaj tekst.