CPU Socket

Socket bi na našem jeziku značilo neka vrsta utičnice.
Kada to spominjemo u smislu CPU na računalu, to je ustvari veza koja omogućava procesoru da se poveže sa matičnom pločom vašega računala.

Socket procesora vam pomaže da odredite koji procesor će vaša matična moći da podrži, zbog toga je važno znati konfiguraciju računala detaljno, da se ne napravi greška prilikom konfiguiranja cjelokupnog kompjutersog hardvera u jednu sjelinu.
Socket 1 neće biti kompatibilan sa socketom 370 zbog različitih pinova.

Ako govorimo o msocketu u smislu operativnih sistema, onda to objašnjavamo kao komunikaciju između procesa (u množini), ili kao komunikaciju između klijenta i poslužitelja.

Na slici ispod možete imati vizuelan uvid u to šta je ustvari CPU socket i kako izgleda…