Kako izbrisati Instagram profil?

Kada brišete svoj račun, vaš profil, fotografije, videozapisi, komentari, lajkovi i sljedbenici bit će trajno izbrisani. Ako samo želite predahnuti, svoj račun možete privremeno onemogućiti.

Nakon što izbrišete svoj račun, nećete se moći prijaviti s istim korisničkim imenom ili dodati korisničko ime na drugi račun, a izbrisani račun nećete moći ponovo aktivirati.

Da biste trajno izbrisali svoj račun:

Idite na stranicu “Izbriši svoj račun”. Ako niste prijavljeni na Instagram putem interneta, od vas će se tražiti da se prvo prijavite. Ne možete izbrisati račun iz Instagram aplikacije.

Odaberite opciju iz padajućeg izbornika pored Zašto brišete račun (Why are you deleting your account?).
I ponovno unesite svoju lozinku.
Mogućnost trajnog brisanja računa pojavit će se samo ako na izborniku odaberete razlog.
Kliknite da biste trajno izbrisali moj račun. (Permanently delete my account)

Da biste izbrisali drugi račun, kliknite korisničko ime u gornjem desnom kutu stranice “Izbriši svoj račun” (Delete Your Account), pritisnite / kliknite pored korisničkog imena i odaberite “Odjava” (Log Out).

Prijavite se pomoću računa koji želite izbrisati i slijedite gore navedene upute.